.

.

TOTS 21


Accés principal a l'Hospital Joan XXIII. Foto: Roger Segura

Accés principal a l’Hospital Joan XXIII. Foto: Roger Segura

L’Hospital Joan XXIII i el SEM han aplegat aquest divendres més de 900 professionals, 150 de forma presencial, en la jornada d’actualització del Codi infart, un protocol d’actuació urgent amb el qual es redueix dràsticament el temps que transcorre des de la sospita d’un infart fins que s’inicia el seu tractament. L’Hospital Joan XXIII va ser l’hospital amb més casos atesos a Catalunya, gairebé 600, l’any passat. Els sanitaris recorden que si es pateix un dolor al pit o una sensació de constricció de manera persistent, cal trucar immediatament al 112. L’anàlisi dels Codis infart demostra que el temps de resposta és menor quan és el SEM qui l’activa.

L’any passat es van atendre a Catalunya 4.206 Codis Infart, dels quals van ser atesos pel SEM el 36,52%, en el domicili o en la via pública. 580 d’aquests (13,7%) van tenir com a destí l’Hospital Joan XXIII. L’edat mitjana d’aquests pacients és de 64 anys i el 72% van ser homes. Els pacients atesos al Joan XXIII de Tarragona mostren “un alt grau de satisfacció”, més del 97% de casos.

Amb el Codi IAM (Infart Agut de Miocardi), es va iniciar el 2005 l’elaboració d’estratègies de millora de l’atenció d’aquests pacients. L’any 2009, el Departament de Salut, el Sistema d’Emergències Mèdiques i la Societat Catalana de Cardiologia, van implantar el Codi IAM a tot Catalunya amb un procediment d’actuació per reduir els temps d’atenció sanitària, incrementar els tractaments de reperfusió i disminuir la mortalitat i les seqüeles dels pacients.

ACN