.

Imatge d'arxiu de les destrosses al barranc de Barenys.

Imatge d'arxiu de les destrosses al barranc de Barenys.

Salou ha aprovat en sessió plenària una modificació puntual del POUM per desvincular del Sector-03 els terrenys del tram final del Barranc de Barenys, prèvia certificació de la Generalitat de Catalunya, que acrediti l’existència de crèdit suficient al present exercici 2014 per dur a terme les expropiacions de les finques afectades. La petició, que es trametrà a la Generalitat de Catalunya, pretén constatar que -per fer front a l’adquisició d’aquests terrenys per on s’ha d’endegar el tram final del barranc- es considera del tot necessari disposar d’un certificat de la Generalitat de Catalunya on quedi reflectida la liquiditat pressupostària en l’exercici de l’any 2014.

La proposta quantifica el valor total de les expropiacions en 4.593.750 d’euros. L’alcalde, Pere Granados, s’ha felicitat perquè “amb aquest pas es visualitza l’inici de la solució definitiva d’un problema endèmic com són les inundacions del barri de la Salut”, a més d’agrair el suport que ha rebut dels grups polítics que li han donat el suport a la proposta. Concretament, l’acord ha rebut els vots favorables del govern, un regidor d’UTPS i de RDS; mentre que el PSC, un regidor d’UTPS i UMdC hi han votat en contra.

Crítiques de Granados al PSC

En aquest sentit, l’alcalde ha lamentat el posicionament de PSC i els regidors que s’han desvinculat de l’acord, “ja que irresponsablement s’han pronunciat en defensa de la propietat privada per sobre de la defensa dels interessos generals de la ciutat”. Granados remarcava que “és impropi d’un càrrec públic passar per davant dels interessos generals l’interès privat”, recordant que “el que és prioritari és realitzar les obres del barranc per evitar més perjudicis a Salou i a molts salouencs”. L’alcalde manifestava que “ningú entendrà mai perquè el PSC i els regidors Pellicer i Macho Quevedo no han votat a favor de les inversions al barranc, demostrant que no estan a l’alçada de les circumstàncies i que no tenen visió de ciutat ni de futur”.

Un cop aprovat aquest punt, els Serveis Tècnics Municipals, com ha explicat el regidor de Gestió de Territori Marc Montagut “hauran de redactar una modificació puntual del POUM, la qual suposarà desvincular tant el cost d’expropiació com dels treballs d’endegament del barranc, del desenvolupament de la resta del pla parcial del sector 03; rebaixant substancialment el cost al que havien de fer front els actuals propietaris”.

Aquesta inversió al barranc de Barenys, que suposa 15’5 milions d’euros, està inclosa dins l’acord de col·laboració al qual van arribar –i que va signar l’alcalde de Salou, Pere Granados– l’Ajuntament i la Generalitat, per impulsar un seguit de projectes en infraestructures i serveis.  L’acord recull també que, per tal de planificar, coordinar i controlar tècnicament el calendari d’obres i fer-ne el seguiment de l’execució, es crearà una Comissió Tècnica paritària entre la Generalitat i l’Ajuntament; la qual ja s’ha reunit en diverses ocasions i hi tornarà el proper mes d’abril.

Reyes Pino, fora del PP

Al plenari també s’ha donat compte de l’escrit que la regidora adscrita al Grup Municipal del Partit Popular, Reyes Pino, va presentar el passat 24 de març comunicant la seva marxa del PP cap al grup de no adscrits. El plenari d’aquest dimecres també ha fet un minut de silenci en memòria de l’expresident del Govern espanyol, Adolfo Suárez, mort el passat diumenge 23 de març.