.

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí.

L'acord de col·laboració s'ha signat aquest matí.

El Consell Esportiu del Tarragonès acaba de signar un acord amb l’empresa PINILLA SPORTS 21 mitjançant el qual totes les entitats i administracions comarcals que realitzin activitats amb el Consell Esportiu podran assolir importants estalvis en les despeses pròpies de la promoció i pràctica de l’esport-base. Aquesta empresa de productes esportius està especialitzada en la distribució a l’engròs i atendrà les necessitats materials de les administracions i entitats involucrades en la promoció i pràctica de l’esport-base, en unes condicions especialment favorables.

D’aquesta manera, escoles, associacions, clubs, ajuntaments i altres entitats que realitzin activitats mitjançant o en col·laboració amb el Consell Esportiu del Tarragonès, podran assolir una important reducció de les despeses inherents a la realització de la pràctica esportiva, que els permetrà incrementar qualitativament i quantitativament les seves activitats.

El president del Consell Esportiu del Tarragonès ha declarat que, a més dels avantatges que representa per a totes les entitats que promouen l’esport, Pinilla Sports 21 col·laborarà patrocinant directament algunes de les activitats del Consell Esportiu del Tarragonès, qüestió de gran importància en aquests moments en els que els pressupostos públics són necessariament més reduïts. És per això que ha volgut destacar el gran esforç que està fent el Consell Esportiu per formalitzar acords de col·laboració amb empreses privades, per tal de poder oferir millors condicions a les entitats que participen en les activitats de la comarca, bàsicament.

En aquest sentit, estem parlant de més de 125 entitats d’àmbit comarcal, entre les que s’hi podem comptar 43 AMPAS i Associacions Esportives Escolars, una desena de centres d’ensenyament, 41 clubs i associacions esportives, i 18 ajuntaments, entre d’altres, que en conjunt emmarquen un volum de més de 6.000 persones que en sortirien beneficiades. Per la seva banda, el Sr. Antonio Pinilla,CEO de Pinilla Sports 21, ha afirmat que la seva empresa està vinculada directament en la pràctica esportiva, i en conseqüència se sent motivada a donar-li suport, especialment en aquest camp no professional, en el que es concentren el major nombre d’esforços personals.

/* JS para menú plegable móvil Divi */