.

.

TOTS 21


El protocol contempla com s’ha d’actuar davant d’un possible cas de positiu en Covid-19 i també les mesures de prevenció mentre no es te el resultat mèdic. Foto: Cedida

El Consell Esportiu del Tarragonès, a l’igual que altres agents i institucions esportives del país, està treballant per anar projectant les diferents activitats que siguin viables amb la màxima cautela, en un curs que, de ben segur, serà força diferent. L’objectiu principal en aquests moments és, òbviament, el de fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física que sigui possible, sempre prioritzant la seguretat i la salut per damunt de qualsevol altre objectiu, com així han tingut ocasió d’aplicar als recents casals esportius d’estiu celebrats a Altafulla, Perafort i La Pobla de Mafumet.

Per aquest motiu, el CET s’ha adherit al Protocol de Represa de les Activitats Esportives de la Unió de Consells Esportiu de Catalunya (UCEC), aprovat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i el PROCICAT, com és preceptiu (s’adjunta arxiu). Aquest protocol general marcarà les seves línies bàsiques d’actuació, que es complementaran amb les mesures específiques de cada esport o activitat.

Conjuntament amb les diferents entitats col·laboradores, el CET ha posposat l’inici de la Lliga del Tarragonès de Cros fins que la situació permeti desenvolupar aquells crosos que siguin viables. Tanmateix, la intenció del consell esportiu és començar les lligues escolars i d’adults d’esports d’equip, com també les jornades d’esports individuals i altres programes, quan l’escenari sigui propici i amb l’acord amb els diferents agents implicats. En aquest sentit, es convocaran reunions de comitès específics amb les diferents entitats, escoles i implicats per tal d’analitzar conjuntament tots els processos, consensuar les alternatives possibles i definir, si s’escau, la programació corresponent.

Redacció