.

Estefania Serrano, amb Salvador Ferré

Aquest passat dimecres, 28 de febrer, el Consell Esportiu del Tarragonès va estar convidat pel Consell Comarcal del Tarragonès, de la mà del seu president, Salvador Ferré, a fer una intervenció dins de la reunió del Consell d’Alcaldies del Tarragonès, on la presidenta del CET,  Estefania Serrano, va tenir l’oportunitat d’informar de primera mà a tots els alcaldes i les alcaldesses de les diferents àrees d’activitats que genera l’entitat i, molt especialment, d’aquelles vinculades directament o amb gran implicació dels ajuntaments de la comarca, amb una exhaustiva informació d’aquesta incidència i de les possibilitats de col·laboració conjunta o serveis a facilitar en el futur.

Així mateix, es va incidir amb la voluntat del CET de formalitzar aquests vincles de col·laboració institucional amb la rúbrica de la renovació o de la signatura de nou convenis de col·laboració amb tots els ajuntaments de la comarca, formalitzant així el suport amb tots ells, amb l’objectiu de gaudir del seu suport per tal de poder ajudar a garantir i optimitzar tots aquells programes destinats especialment a la cohesió social i integració, com també els de dinamització de l’esport i de l’activitat física per a tothom a la comarca.