.

.

TOTS 21


El Consell de Cooperació Cambrils Ciutat Solidària es va reunir ahir en una sessió amb dinàmiques participatives per valorar per proposar noves accions i millores al Pla Local de de Cooperació i valorar les accions portades a terme durant el 2017. El consell permet que entitats i ajuntament planifiquin col·laborativament la política municipal de cooperació.

En aquesta ocasió, es va considerar que no era suficient informar i consultar els membres del Consell sinó que calia implicar-s’hi des de la vivència i experiència de cadascun dels i les representants de les ONGD locals. Per aquest motiu es va decidir organitzar aquesta sessió amb dinàmiques participatives que van facilitar a les 15 persones participants l’aportació més intel·ligència col·lectiva.

A través de dinàmiques com el pati de veïns, el sociograma, i diferents tècniques apreciatives, tant individuals com col·lectives, es van valorar accions que s’han fet com els tallers de sensibilització a els escoles, els projectes de sensibilització, la participació en diferents fires per visualitzar l’espai de cooperació i donar-se a conèixer a la ciutadania, les beques a joves cooperants, els projectes de cooperació al tercer món, les jornades de reflexió i avaluació dels projectes i la realitat de els ONG.

La valoració va ser molt positiva perquè es va aconseguir un sentit de pertinença i de cohesió de grup que capacita per fer accions de visibilització i mobilització associativa.

La continuïtat i estabilitat de la política municipal de cooperació a Cambrils també és un fet destacat en una època on han minvat, fins a desaparèixer en alguns altres municipis o estaments, aquestes accions que es consideren imprescindibles per defensar els drets humans i treballar per un món més just, tant aquí com allà.

De cara a l’any 2018 es prioritzaran accions de sensibilització a les xarxes socials a través de campanyes que tornin a posar al centre la necessitat de construir i col·laborar en un món més just i solidari, també des de Cambrils.