.

Consell Comarcal del Tarragonès. Foto: Cedida

La guia dona pautes en aspectes relacionats amb l’ús d’imatges, el contingut i el llenguatge de les comunicacions. L’ens supramunicipal ha impulsat aquesta guia que ha posat a disposició de tots els municipis de la comarca. Aquesta es pot consultar també accedint a la pàgina web de la corporació dins l’aparat de ‘Dona i polítiques d’igualtat’.

El Consell Comarcal del Tarragonès, a través de la seva Àrea de Benestar Social i Família, ha impulsat la creació d’una nova Guia orientativa de Comunicació amb perspectiva de Gènere i LGBTI. Es tracta d’una iniciativa més de les nombroses que està impulsat la corporació en aquest àmbit, que ha mostrat sempre el seu compromís vers la necessitat d’aconseguir una societat cada cop més igualitària i sense discriminacions.

La guia, que ha estat elaborada per la consultoria Genera Innovació en col·laboració amb les tècniques del Departament de Benestar el Consell, pretén ser una eina útil per a tots els treballadors i treballadores de la corporació per tal que en les seves comunicacions internes i externes tinguin en compte aspectes per a una comunicació més respectuosa i amb perspectiva de gènere. A més, un altre dels objectius és assolir una comunicació inclusiva amb la comunitat LGTBI i que vetlli per la igualtat de tots els àmbits de la nostra societat.

La guia dona pautes en aspectes relacionats amb l’ús d’imatges, el contingut i el llenguatge de les comunicacions.

Pel que fa a les imatges, fa incís en publicar fotografies sense estereotips de gènere ni representacions de caràcter jeràrquic, que presentin a les dones de forma vexatòria o discriminatòria. Alhora, recomana sempre la diversitat de representació en tots els àmbits.

Pel que fa al contingut, demana evitar paternalismes i sensacionalismes envers les dones; reconèixer-les com a persones actives dins la vida pública del territori, evitant l’assignació de rols i atribuint-les el protagonisme de forma equitativa. A més, també fa incís en la necessitat de subratllar les contribucions de les dones en les àrees en què tradicionalment han estat subrepresentades.

I pel que fa al llenguatge, la guia dona consells per a l’elaboració de cartes, sol·licituds, impresos, etc; fa recomanacions sobre mots d’unitats administratives, col·lectius, noms de professions, etc. També demana evitar el fet d’ocultar a la dona amb el masculí genèric o estereotips que atribueixen valors diferents en funció del gènere, entre altres aspectes.

El Consell Comarcal del Tarragonès ha posat la guia a disposició de tots els municipis de la comarca. Aquesta es pot consultar també accedint a la pàgina web de la corporació dins l’aparat de ‘Dona i polítiques d’igualtat’.

Redacció