.

El president del Consell Comarcal i l'alcalde de la Riera, en la signatura del conveni

L’alcalde de la Riera de Gaià, Jaume Casas, i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Frederic Adan, ha signat un conveni segons el qual part de l’equip tècnic del Consell gestionarà l’assistència tècnica dins l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme del municipi.

El suport als municipis de la comarca, especialment els més petits, és una de les funcions i objectius del Consell Comarcal de Tarragonès, en el grau necessari en què els ajuntaments el puguin necessitar.  En aquest cas, aquest suport es fa, en part, directament des de les instal·lacions municipals, on es desplaça unes hores setmanals el tècnic del Consell Comarcal, per tal de poder atendre directament les persones del municipi que el puguin necessitar.

Aquest servei compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. L’ens comarcal facilita l’equip humà i l’ajuntament realitza una aportació econòmica dins les seves possibilitats, la qual cosa li permet cobrir les necessitats municipals i garantitzar un servei complet als veïns sense necessitat de contractar una persona. Tot i així, l’Ajuntament manté la titularitat de la competència, ja que només delega la gestió.

Els serveis que rebrà l’Ajuntament

Els serveis que rebrà l’Ajuntament de la Riera de Gaià s’agrupen en uns de generals, que inclouen diferents apartats; el de l’assessorament en matèria urbanística i en l’atenció en consultes dels particulars, el d’informes tècnics sobre llicències d’obres i comprovació de compliments, les llicències urbanístiques, les licitacions, els immobles ruïnosos, els expedients conflictius, etc.

També es farà càrrec de les inspeccions tècniques d’obres i d’emetre els certificats oportuns.

Per altra banda, el tècnic elaborarà estudis tècnics, avantprojectes i projectes d’obres municipals, es farà la seva supervisió, seguiment i control i prepararà estudis de seguretat i salut i plantejaments urbanístics.