.

.

TOTS 21


El 2015, el Complex de Tarragona d’Ercros, integrat per les fàbriques de Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona, va obtenir un índex de freqüència general d’accidents de 2,03, una reducció del 2,7% respecte de l’any anterior. Aquest índex mesura el nombre d’accidents -amb i sense baixa- entre el personal propi i extern per cada milió d’hores treballades. Al llarg de l’any passat, les fàbriques de Tarragona i Vila-seca I van celebrar 17 i 10 anys respectivament sense accidents laborals. La plantilla del Complex està integrada per 300 persones.

En el passat exercici, el Complex de Tarragona també va reduir el seu índex d’emissions en un 10%. Aquest índex mesura les substàncies emeses a l’aire i a l’aigua i els residus generats. Aquesta millora reflecteix el compromís d’Ercros amb l’entorn mediambiental de les seves instal·lacions, fet que també corrobora la reducció d’un 23,6% de l’índex d’emissions respecte a la mitjana dels últims cinc anys.

Pel que fa a la qualitat dels productes fabricats en el Complex, les reclamacions es van reduir un 2,4% respecte a la mitjana dels últims cinc anys. L’índex de qualitat va ser del 0,13 o el que és el mateix: el 99,8% dels productes que van sortir del Complex de Tarragona van ser considerats òptims pels seus clients.

Des de fa 10 anys, el Complex de Tarragona està inscrit en el registre europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Així mateix, té homologat el seu sistema de gestió del medi ambient, segons la norma ISO 14001: 2004; de la qualitat, segons la norma ISO 9001: 2008, i de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001: 2007.

El Complex de Tarragona pertany a la divisió de derivats del clor d’Ercros; la fàbrica de Vila-seca I produeix clor, sosa càustica i els seus derivats inorgànics, amb aplicacions en els sectors tèxtil, alimentari, dels detergents, agrícola i paperer. El centre de Vila-seca II es dedica a la producció del PVC, en el procés de fabricació consumeix el clor produït a Vila-seca I. Per la seva banda al centre de Tarragona, es dedica a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona

Durant l’any passat, el grau de compliment dels set codis de pràctiques de gestió del programa Responsible Care per part d’Ercros va ser del 99,2%. El programa Responsible Care, al qual la companyia està adherida voluntàriament des de 1994, té per objecte aconseguir que les empreses químiques, en el desenvolupament de la seva activitat, assoleixin millores contínues en relació amb la seguretat i la protecció de la salut, el medi ambient, la tutela del producte, la comunicació i la transparència.