.

Imatge d'arxiu sobre el 'Coaching'.

Imatge d’arxiu sobre el ‘Coaching’.

El ‘Coaching’ està de moda. Cada vegada més persones tenen un “coach” o entrenador personal que els guia i els ajuda en la recerca de les fites personals o professionals. Aquest mètode consisteix en acompanyar, instruir i entrenar una persona per tal d’aconseguir algun objectiu o de desenvolupar habilitats específiques s’ha instal·lat en l’àmbit familiar, personal o professional.

Victoria García i Carles Rios són dos ‘coaches’ professionals membres del grup de treball de Psicologia-Coaching de la delegació de Tarragona del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya). que han explicat a Tarragona 21 les claus més important d’aquesta nova tendència en assessorament i motivació. Tal i com afirmen els experts, “hem de tenir en compte que el paper del ‘coach’ no és decidir, ni ensenyar, ni executar en nom del seu client sinó que ha d’actuar com a catalitzador a fi que el client -no pacient- visualitzi i defineixi quins són els seus objectius”. García i Rios han explicat que “de tot el que una persona fa al llarg del dia solament som conscients del 10% i la tasca dels ‘coaches’ és treballar amb el 90% restant.”

Per assolir les seves fites, el client ha de passar per una etapa d’observació de nous punts de vista, de prendre consciència i de definir els objectius. Després caldrà actuar i avaluar els resultats.

García i Rios expliquen que el perfil del coach ha de ser, sobretot, el d’una una persona madura i sana i que hagi acumulat valuoses experiències vitals. L’entrenador personal “ajuda a la persona a cercar i trobar les seves pròpies respostes, mitjançant preguntes claus i profundes en un clima de confiança, impulsant-la a descobrir el seu potencial i a superar les barreres que l’impedeixen l’èxit.”

La tasca del ‘coach’, no es altra que escoltar empàticament, fer preguntes transformadores facilitar la recerca de les respostes que necessita.

El ‘coaching’ treballa principalment amb les creences que ens limiten, és a dir, idees, opinions o pensaments negatius referits a un mateix que els clients consideren veritats absolutes, sense ser-ho, i que tenen una influència condicionant en la seva vida. Amb el coaching pols fer aflorar les creences potenciadores.

García i Rios expliquen que el ‘coaching’ treballa únicament amb clients sans i aquesta condició sovint esdevé conflictiva. Els dos professionals citen el cas d’un client que tenia comportaments molt agressius cap a un familiar i arran de la conversa en la primera sessió es va decidir que la càrrega emocional era tan forta que condicionava el seu comportament, així que se’l va derivar ràpidament a un psicoterapeuta. Quan el client supera les sessions de psicoterapia va poder reempendre les sessions de coaching.

La demanda més freqüent del servei està relacionada amb la millora dels sentiments per tal d’equilibrar els aspectes de la nostra vida i obtenir èxit. D’ entre les fites de preferència els clients optimitzen la comunicació a nivell laboral, canviar de feina o millorar el seu estat físic.

Victoria Garcia i Carles Rios són membres del grup de treball de Psicologia-Coaching de la delegació de Tarragona del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)