.

.

TOTS 21


Un moment de la presentació de la revisió del mapa de titulacions durant el Claustre universitari de 23 de novembre al paranimf del Rectorat.

El Claustre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat aquest dijous una declaració institucional de la URV davant la situació política actual per 55 vots a favor, vuit en contra i tres vots en blanc. La declaració consta de quatre punts: el primer urgeix la retirada de les accions penals iniciades contra dirigents polítics catalans i representants d’entitats ciutadanes i reclama l’inici d’un diàleg sense condicions prèvies per trobar la solució adient a un problema polític que s’arrossega des de fa anys; el segon demana restablir el funcionament ordinari de les institucions d’autogovern de Catalunya i que es deixi d’aplicar a Catalunya l’article 155 de la Constitució; el tercer fa una crida a que tothom participi de forma activa donant suport a les candidatures que millor representin la seva opció política en les properes eleccions al Parlament de Catalunya; i el quart reitera el compromís del Claustre, expressat en la sessió anterior de l’1 de juny de 2017, de defensar que Catalunya ha de poder decidir el seu futur en un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat espanyol.

Prèviament, i en qüestions de càracter estrictament intern, s’havia presentat al Claustre el resultat del procés de revisió de titulacions de grau, màster i doctorat. En els estudis de doctorat s’ha assolit l’objectiu de mantenir el nombre d’estudiants per sobre dels 1.200 i el nombre de tesis llegides per damunt de les 200 per curs. Pel que fa als estudis de màster, està incrementant lentament el nombre d’alumnes matriculats, el 36% en el període 2013-2017. En aquest àmbit s’està treballant en la programació de màsters professionalitzadors adequats al mercat de treball. De fet, ja hi ha 14 màsters nous, entre emergents i reformats, i se n’han extingit 9.

Pel que fa a l’oferta de grau, es treballa amb la premissa d’oferir estudis en tots els àmbits de coneixement, programar nous estudis de tres anys en àmbits on sigui viable, i revisar els estudis amb baixa demanda i índex d’eficiència, ja que des del 2013 al 2017 es manté la contenció en la matrícula. Per això, fins ara s’han implantat un grau emergent i tres de reformats i set més estan en fase de programació per als propers cursos, tal i com ha exposat la vicerectora de Política Acadèmica i de Qualitat Montserrat Giralt.

Informe de seguiment del Pla de Qualitat

La mateixa vicerectora ha presentat també l’informe de seguiment del Pla de Qualitat, que preveu actuacions en l’àmbit de la docència, la recerca i la gestió. De les quinze actuacions previstes, el 70% s’han executat i ja es disposa dels primers resultats, com ara l’aprovació del II Pla Estratègic de Recerca i Innovació. També ha finalitzat la reorganització dels processos i unitats relacionats amb la gestió i garantia de qualitat de la docència.

URV Solidària

A més a més, en el Claustre d’aquest dijous s’ha presentat l’informe de seguiment de la URV Solidària, que preveu per aquest curs continuar amb la sensibilització de la comunitat universitària i de la societat de l’entorn, la formació i capacitació tècnica, els programes i projectes de cooperació específicament universitària, l’organització de la Cursa Solidària URV per finançar projectes d’acció social, i mantenir l’ajut humanitari i d’emergència.

El vicerector d’Universitat i Societat, Jordi Tous, de qui depèn la URV Solidària i l’Observatori de la Igualtat, també ha presentat l’informe de seguiment del Pla d’Igualtat, del qual ha destacat les mesures del pla liderades per l’Observatori. És el cas de l’organització de cursos per a PAS, PDI i personal extern, l’organització de la X Setmana per la Igualtat i el Girls’ Day, entre d’altres accions de sensibilització, i la convocatòria dels premis Maria Antònia Ferrer i Maria Helena Maseras.

A més de la renovació dels membres de les comissions claustrals i l’elecció de nous representants al Consell de Govern, també s’ha creat la Comissió per a la revisió del Pla Estratègic de la Tercerca Missió, que integren 21 membres.

El Síndic de Greuges fa 58 actuacions en el curs 2016-17

Per la seva banda, Josep Canicio ha presentat l’Informe del Síndic de Greuges, que ha fet 58 actuacions durant el curs 2016-17 i ha destacat que d’una banda “hi ha un problema de desconeixement de la funció del síndic per part dels estudiants”, que sovint no esgoten els recursos previs abans d’adreçar-s’hi, i de l’altra banda “hi ha certa prevenció” que fa que els estaments, sobretot l’estudiantil, demanin mantenir l’anonimat. Per això ha recordat que el Síndic defensa els drets dels membres de la comunitat universitària i el principi de millora de la qualitat universitària.

Moment del recompte de vots sobre la declaració institucional davant la situació política actual.