.

Imatge del Centre d’Innovació de la Boca de la Mina. Foto: Cedida

El Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus es convertirà aquest 2024 en el primer edifici propietat de la Diputació que s’escalfarà gràcies a la biomassa forestal.

La Diputació ha licitat les obres de construcció d’una caldera de biomassa a l’entrada de l’edifici i d’una xarxa de calor que permetrà abastir de calefacció i aigua calenta sanitària aquest equipament, però també el Centre d’Educació Especial Alba de la Diputació a Reus i l’Escola Oficial d’Idiomes de Reus.

En concret, les obres, que es duran a terme durant aquest 2024, preveuen la instal·lació d’una caldera de biomassa forestal a l’entrada de l’edifici. Amb la construcció d’aquesta caldera, de 300 Kw de potencia i que s’alimentarà amb biomassa forestal de qualitat, s’escalfarà aigua que es conduirà per un entramat de canonades que connecten amb els sistemes de calefacció ja existents. Les obres s’han licitat per un import d’uns 600.000 euros i està previst que aquest sistema comenci a funcionar l’hivern del 2025.

En el cas de la caldera del Centre d’Innovació i Formació es pretén crear un punt de consum d’estella de potència relativa gran que potencií de retruc la dinamització de l’abastament d’aquest biocombustible. Una de les possibilitats que s’està estudiant és fer servir fusta procedent de treballs forestals de proximitat i afavorir l’economia circular.

Un sistema d’abastiment energètic respectuós

A través de l’ús de la biomassa forestal com a recurs energètic, es contribueix a mitigar el canvi climàtic, en aquest cas pel que fa a la reducció d’emissions. La utilització d’estella permet computar un balanç neutre d’emissions de CO2 per la seva condició d’energia renovable. Està previst un estalvi de 81,27 Tn/any. Alhora, es valoritza un subproducte com l’estella, resultant de la gestió forestal sostenible, del tot necessària per defensar persones, béns i l’entorn de l’amenaça dels incendis forestals.

Des del 2018, la Diputació de Tarragona ha desenvolupat un programa de difusió i sensibilització sobre la biomassa que va néixer amb el Projecte Xarxa de Calor de Proximitat (cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del PO ‘FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4). Aquest programa ha permès posar en funcionament 9 xarxes de calor a la demarcació i complementar el desplegament d’una quarantena d’instal·lacions de calderes de biomassa (estella i pèl·let) a través de les subvencions de transició energètica de la Diputació.

L’edifici del Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus es va remodelar per convertir-lo en un espai ampli, polivalent i funcional tenint en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica. En concret, s’han millorat la façana, la coberta i el paviment per reduir la transmitància tèrmica i s’ha canviat el sistema de climatització. També s’hi han instal·lat plaques fotovoltaiques per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Gràcies a totes aquestes actuacions, s’han reduït les emissions de CO2 (en un 77%), de demanda de calefacció (84%), de refrigeració (52%) i de consum energètic (70%). Amb la instal·lació de la nova caldera de biomassa, es pretén convertir aquest edifici en un equipament més eficient.