.

.

TOTS 21


Sessió plenària de l'Ajuntament del Catllar

Sessió plenària de l'Ajuntament del Catllar

El ple de l’Ajuntament del Catllar ha aprovat un increment del 9,18% en els presupostos municipals pel 2014; això deixa una previsió de 3.294.030,00 d’euros per enguany. L’augment del 9% es deu a dos motius: d’una banda, a l’increment previst dels valors cadastrals –xifra que no s’estava aplicant correctament–, i de l’altra banda, a una aportació destinada a despesa corrent de la Generalitat. Amb aquests càlculs, el consistori estima que a final de l’exercici el deute financer de l’ajuntament del Catllar se sitüi en un 24%.

Més de 200.000 euros d’inversions

El capítol d’inversions s’ha tancat amb una partida de 207.300 euros. Entre les principals partides de 2014, destaquen l’aportació del capítol 1, en concepte de despesa de personal (que es manté igual que l’any anterior) i la despesa mediambiental que puja a 543.000 euros. Alhora, la principal despesa d’enguany serà la construcció d’una canonada, per valor de 60.000 euros, que ha de permetre abastir un dipòsit a Mas de Panxet. Atenent aquestes xifres, l’equip de govern el considera un pressupost de contenció.

Abans de tot, els grups municipals de CiU i PSC han presentat una moció en contra de la constucció de la línia de molt alta tensió “Escatrón-La Secuita”, que ha comptat amb el suport del conjunt de les formacions, en solidaritat amb els municipis veïns. La següent moció l’han presentada CiU i UNICAT per donar suport a l’acord sobre la data i la pregunta de la consulta per decidir el futur polític de Catalunya, on el PP a votat en contra i PSC s’ha abstingut.

CiU i UNICAT també han presentat una moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal per a la liquidació directa a l’Agència Tributària de Catalunya dels tributs, en què l’ajuntament és subjecte passiu. Un punt que únicament ha votat en contra el PP.

Seguidament, PSC, CiU i UNICAT han presentat una moció contra la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, on es proposa que la retirada d’aquesta llei. El PP ha estat l’únic que hi ha votat en contra. Al seu torn, el grup municipal del PSC ha presentat una moció sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2013, on es preveu que el Catllar rebrà 55.000 euros menys. ICV i PSC han votat a favor de la moció, UNICAT i PP s’han abstingut i CiU hi ha votat en contra.

En últim lloc, el grup municipal del PSC ha presentat una moció en contra de la privatització o concessió de les depuradores. Una proposta que ha comptat amb l’abstenció d’ICV, UNICAT i PP , i CiU hi ha votat en contra. La darrera moció del ple també l’ha presentada el grup municipal del PSC sol·licitant al Servei Català de la Salut de la Generalitat el restabliment del servei nocturn de dues ambulàncies a la zona del Baix Gaià.

En darrer terme, cal destacar que no hi ha una partida clarament destinada a serveis socials ja que, aquests diners, es troben desglossats en dels diferents capítols dels pressupostos.