.

Torre de l’estació de bombeig del CAT a l’Ampolla. Foto: ACN

El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha signat un conveni de col·laboració científica amb la Universitat de Girona (UdG) per impulsar un estudi d’investigació sobre la digitalització del procés de potabilització de l’aigua. El projecte, encarregat al grup de recerca LEQUIA de l’Institut de Medi Ambient de la UdG, té com a objectiu desenvolupar eines basades en la intel·ligència artificial que s’aplicaran en la presa de decisions durant el procés de captació i potabilització.

Un equip multidisciplinari d’investigadors de LEQUIA, adscrit a la UdG, realitzarà aquest estudi que contempla tres grans eixos de treball. En una primera fase, s’analitzaran dades provinents de fonts externes com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o l’Agència Catalana de l’Aigua, així com de registres meteorològics i altres esdeveniments associats al curs de l’Ebre. Aquests permetran establir patrons de comportament del riu, especialment en les zones més pròximes a la captació. Alhora, es recolliran i analitzaran les dades dels diferents processos fisicoquímics que es duen a terme a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla per extreure informació sobre la qualitat de l’aigua a temps real amb l’objectiu de minimitzar els costos associats a la dosificació de reactius en el procés de potabilització. En una última fase, es treballarà en la implementació i validació de les propostes recollides en l’estudi.

En l’acte de signatura del conveni, el president del CAT, Joan Alginet, ha explicat que “és fonamental que el Consorci estableixi sinergies amb les principals universitats del país per fomentar la recerca i que aquesta, alhora, ens permeti avançar en el nostre pla de digitalització i en la resta de processos que duem a terme des del CAT”.


Altres notícies:


En paral·lel, el Consorci ha renovat, fins al 2025, el conveni de col·laboració que té amb la Universitat Politècnica de Catalunya. L’estudi, encarregat al grup de recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC), ha de permetre ajudar a aconseguir un sistema fiable i eficient des del punt de vista hidràulic de la xarxa de transport d’aigües de Tarragona.

El contracte signat entre la UPC i el CAT és plurianual i tindrà una durada de tres anys. Durant aquest període, el CS2AC integrarà una eina informàtica de validació de dades en el sistema integrat del CAT i realitzarà tres informes anuals sobre l’eficiència hidràulica de la xarxa del CAT tant del passat 2023 com del 2024 i del 2025. D’aquesta manera es valorarà l’evolució de millores que s’apliquin en la xarxa per tal d’optimitzar-ne l’eficiència, qüestió fonamental per a una gestió eficient i responsable d’aquesta xarxa de transport d’aigua de Tarragona.

El president del CAT ha recordat, en l’acte de signatura del conveni, que “aquesta línia d’investigació ens ofereix xifres contrastades que proven la millora progressiva de la nostra xarxa. Hem detectat un increment progressiu en l’eficiència hidràulica de la nostra infraestructura i confiem que, amb les inversions dutes a terme en els últims mesos, puguem millorar els resultats del darrer estudi de la UPC en què s’assegurava que la xarxa del Consorci té una eficiència hidràulica del 99,3%”.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */