.

.

TOTS 21


El centre sanitari de referència és el Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou, que també s’ha reforçat durant el període dels Jocs.

Els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 tindran lloc des d’avui fins a l’1 de juliol. La importància d’aquest esdeveniment, que durant 10 dies acollirà a Tarragona unes 8.000 persones que conformen la família olímpica (atletes, entrenadors, equips tècnics, jutges, àrbitres i directius) ha fet que s’estableixi un Pla funcional operatiu de salut, que es va signar el 18 de desembre de 2017 entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Tarragona.

Aquest pla incideix en tres eixos fonamentals: la salut assistencial a la família olímpica, el transport sanitari i la salut pública. Per abordar aquests reptes amb la màxima qualitat assistencial i optimitzant els recursos disponibles a la ciutat, s’ha aprofitat el sistema sanitari públic català, de manera que el CatSalut, a través de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, és l’entitat encarregada d’activar l’aplicació del Pla, adaptat als criteris dels Jocs.

L’atenció sanitària

En relació amb l’atenció sanitària, el model plantejat incorpora els recursos ja existents a través d’un circuit assistencial que dóna resposta formal, tant als requeriments del Comitè Olímpic Internacional, com a la normativa de la Generalitat de Catalunya en relació amb el desenvolupament d’esdeveniments esportius. Es tracta d’un model que comprèn una atenció individualitzada de qualitat, les 24 hores, a totes les persones que formaran part de la família olímpica i durant tots els dies que duraran els Jocs. Això és, una atenció assistencial integral que inclou, des de l’atenció mèdica, d’infermeria, de fisioteràpia i especialitzada, fins a l’assistència d’urgències amb el trasllat de pacients en cas necessari, des del moment de la seva arribada a Tarragona.

L’Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor de salut dels Jocs, donant suport a l’atenció de la família mediterrània a les urgències de l’Anella Olímpica i la Policlínica del centre de convencions de PortAventura. Tant el personal sanitari, format per metges, infermeres i fisioterapeutes, com el personal administratiu, treballaran per donar cobertura in situ. A més, el centre sanitari de referència és el Centre d’Alta Resolució (CAR) de Salou, que també s’ha reforçat durant el període dels Jocs. Els pacients que ho necessitin seran derivats a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. En total, col·laboren 32 especialistes en medicina familiar i comunitària, 25 especialistes en infermeria, i 13 professionals de gestió i serveis d’administració. La directora de Qualitat de l’ICS Camp de Tarragona, Montserrat Gens, ha coordinat tot el model d’atenció, els circuits assistencials, els protocols i la seva aplicació. Els punts d’atenció es reparteixen de la següent manera:

  • Hi ha una consulta situada al PortAventura Convention Centre, amb accés per l’Avinguda Pere Molas. Es disposa d’una àrea sanitària d’atenció urgent a la planta baixa (sales Alexandria) amb personal administratiu, una consulta mèdica, una consulta d’infermeria i una àrea d’atenció de fisioteràpia. L’atenció en aquest espai és només per al personal de la família mediterrània degudament acreditat. A l’Anella Mediterrània es disposa d’un box d’atenció urgent amb metge, infermera i personal administratiu. En aquest espai es dóna atenció a qualsevol urgència sanitària que es produeixi a les instal·lacions.
  • El CAR Salou serà el centre de referència dels Jocs, amb prestacions disponibles les 24 hores, els 7 dies a la setmana. L’àrea d’atenció serà el box 1-2 de l’àrea polivalent (hospital de dia) i si fos necessari als boxs del CUAP. En aquests espais s’atendran les urgències derivades des de l’anella/policlínica, a qualsevol persona de la família mediterrània degudament acreditada.
  • L’Institut Català de la Salut ha preparat tot el material clínic i de farmàcia, el circuit d’esterilització i coordina la unitat de rehabilitació i fisioteràpia. A més, ha dissenyat uns uniformes identificatius per a tots els professionals sanitaris que hi participen.

L’atenció a les emergències mèdiques

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) coordinarà els efectius sanitaris públics i interlocutarà amb els serveis privats pel que fa a l’atenció urgent, assegurant l’assistència sanitària tant in situ com diferida dins els operatius de seguretat. En aquest sentit, el Pla de Seguretat garanteix una resposta integrada dels operadors públics i privats existents en l’esdeveniment, coordinats mitjançant un Centre Coordinador (CECOR), des d’on es regulen les demandes i activacions d’ambulàncies.

Pel que fa a la cobertura específica del públic i dels participants, el SEM donarà resposta, en un segon esglaó, a totes les situacions derivades d’intervencions sanitàries que poguessin superar la capacitat d’intervenció dels serveis privats contractats i, a més a més, donarà suport a les Unitats dels Mossos d’Esquadra en el cas d’incidents greus o amenaça terrorista, especialment als equips d’ordre públic, TEDAX, GEI, Brigada mòbil.

Per a la realització d’aquestes tasques, el SEM disposarà de 5 unitats de Suport Vital Avançat (SVA) durant el dia i 2 unitats SVA que cobriran l’horari nocturn, a banda del servei ordinari que està operatiu les 24h.

La salut pública

Des del punt de vista de la salut pública, i tenint en compte que aquests Jocs suposen una concentració massiva de persones, es considera essencial avaluar els riscos sanitaris potencials i planificar amb temps la provisió de mesures preventives i d’atenció primària o hospitalària dels participants. Els equips de salut pública centraran la seva tasca en la prevenció i la minimització dels potencials riscos per la salut, així com en maximitzar les garanties de seguretat dels participants, espectadors i el personal laboral i voluntari, sense deixar de banda la població resident de referència.

Els serveis de salut pública del territori, coordinats pel Servei Regional de l’Agència de Salut Pública de Catalunya al Camp de Tarragona, han plantejat un primer abordatge genèric de l’acció salubrista en l’entorn dels Jocs que, a efectes pràctics, s’ha centrat en quatre àrees operatives: protecció de la salut (salubritat alimentària, d’aigües i ambiental), vigilància epidemiològica, promoció de la salut, i prevenció i maneig d’addiccions. Cal destacar que ja s’està treballant l’aspecte de la prevenció des de fa temps.