.

Un tram de la costa que serà netejat

La Diputació de Tarragona ha signat amb l’Associació Aurora un conveni per a la neteja i arranjament del camí entre el Fortí de la Reina i la Platja dels Cossis, de la costa tarragonina.

El pla de recuperació d’aquest projecte se centra en el camí que s’inicia al Fortí de la Reina i que, vorejant la platja i les cales, arriba més enllà de la platja dels Cossis. És un recorregut molt proper a la trama urbana i que, per tant, presenta una alta pressió d’usos, per aquest motiu calia una millora en tot el seu recorregut.

Les tasques de neteja i arranjament, que ja han començat, consisteixen en la retirada de plantes al·lòctones, estassada i desbrossada de petits trams i accessos, la tallada de branques de pins sobresortints per damunt de la vorera i els senders, i la retirada manual de brossa, tant material com vegetal. Entre els residus localitzats en aquesta zona hi ha una gran quantitat de vidres.

Amb els objectius psicosocials d’inserció social i laboral de les persones afectades de malaltia mental severa i el suport i l’atenció a les seves famílies, la realització d’aquestes actuacions van a càrrec de persones de l’Associació Aurora que pateixen aquesta malaltia.

/* JS para menú plegable móvil Divi */