.

.

TOTS 21


Façana del Palau Municipal

El 5 de febrer s’inicia el pagament avançat dels impostos i taxes municipals per enguany. Fins al proper 15 de gener els contribuents poden sol·licitar aquest pagament avançat. Els contribuents que tramitin aquesta sol·licitud es beneficiaran d’una bonificació del 2,2% de l’import avançat (que es calcula en funció de l’import dels tributs de l’any 2013).

El consistori aplicarà aquesta rebaixa als tarragonins que van demanar l’any passat el pagament avançat dels impostos. En canvi, els contribuents que enguany no vulguin fer-ho han de comunicar-ho a l’ajuntament.

Aquesta mesura permet als contribuents beneficiar-se d’una rebaixa. En concret, d’un 2,2% del import avançat de tots els rebuts del padró, és a dir, l’impost de béns immobles (IBI), l’impost de vehicles, la taxa de la brossa i l’Impost d’Activitats Econòmiques. Les sol·licituds es poden tramitar via telemàtica a través de la web de l’Ajuntament (www.tarragona.cat) amb un certificat digital a nom del contribuent o de forma presencial a l’Oficina de Recaptació voluntària, a la Plaça de la Font, 1.

Enguany s’incrementa la partida d’ajuts pel pagament d’impostos, informa el consistori. Un 13% més que l’any passat i inclou una novetat, la dació en pagament. Així mateix, també s’incrementa un 8% la partida del Fons Social d’Ematsa destinada a bonificar el rebut de l’aigua a les persones amb precarietat econòmica. És a dir, el proper any seran 65.000 euros els diners que es destinaran a aquesta finalitat. Un ajut que enguany ha beneficiat a 264 famílies tarragonines. Recordem que aquest Fons Social Extraordinari es va crear el passat mes de maig fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i Ematsa.  Aquest acord, que té vigència fins al 31 de desembre d’enguany, és una eina més per pal·liar els efectes de l’actual crisi econòmica. Per aquest motiu, està adreçat a les persones que no poden abonar a l’empresa Ematsa l’import del servei d’aigua potable i clavegueram.