.

Per poder accedir a una plaça de lloguer cal complir els mateixos requisits que en el procés de concessió que es va dur a terme a principi d'any

Per poder accedir a una plaça de lloguer cal complir els mateixos requisits que en el procés de concessió que es va dur a terme a principi d’any

La Regidoria de Governació informa que el proper dilluns 27 de maig s’obre un nou període d’adjudicació de places de lloguer a l’aparcament dels Filadors, després que el mes de març ja es va procedir a l’adjudicació d’un total de 73. Concretament, queden lliures 44 places per a turismes, 3 per a turismes de persones amb mobilitat reduïda i 36 per a motocicletes.

Per poder accedir a una plaça de lloguer cal complir els mateixos requisits que en el procés de concessió que es va dur a terme a principi d’any. Els requisits són ser persona física o jurídica i ser major d’edat. En tots aquests casos, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Torredembarra.

Les persones interessades s’han de dirigir a partir del 27 de maig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament per a presentar la sol·licitud, amb tota la documentació que cal presentar (original i fotocòpia):

  1. a) DNI o, si escau, passaport o targeta de residència.
  2. b) Permís de conduir.
  3. c) Permís de circulació del vehicle.

Les places disponibles en règim de lloguer s’aniran adjudicant per ordre de petició entre totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits.

Els preus mensuals de places de lloguer són:

Turisme: 38 € (24 h) i 22 € (12 h).

Motocicletes: 20 € (24 h) i 12 € (12 h).

A partir d’aquesta data, mentre hi hagi places lliures de les destinades a lloguer i es compleixin els requisits, les persones interessades podran sol·licitar places d’abonament.