.

.

TOTS 21


Logo Ecologistes en Acció

Logo Ecologistes en Acció

Ecologistes en Acció ha enviat avui una carta oberta el president del Govern, Mariano Rajoy, expressant la seva preocupació sobre el destí i tractament de les armes químiques d’origen sirià.

Coincidint amb la reunió que Rajoy manté avui a la Casa Blanca amb Barak Obama, i en què podria tractar de l’assumpte, es reclama màxima transparència i responsabilitat en la destrucció d’aquest armament. Les informacions sobre un possible desembarcament a Tarragona o Rota, han generat confusió davant la falta de posició oficial.

“Com vostè bé sap , aquest armament no només és tòxic en la seva utilització, sinó també després de la seva inutilització en funció dels mètodes de destrucció que s’utilitzin “, explica la carta.

La desactivació d’aquest armament s’ha de dur a terme d’acord amb la neutralització fisicoquímica dels seus elements i no amb una destrucció energètica que ocasiona nombrosos problemes per la toxicitat que ocasiona el procés d’incineració. S’ha de fer en terra i no per un procés d’incineració, per complir amb la legislació i evitar riscos, segons s’explica en la missiva.

El seu tractament és extremadament delicat, de manera que la societat ha d’estar informada sobre la naturalesa química de l’armament, la quantitat que es va a desactivar, la procedència en la seva fabricació i si en aquesta han participat més països o empreses més enllà de les sirianes i el tractament previst d’aquest armament químic.

Pel que fa a la destinació d’aquest armament, Ecologistes en Acció adverteix que s’ha d’aplicar el principi de responsabilitat del fabricant i el de proximitat, pel que són els països i empreses que han fabricat i venut aquestes armes els responsables de la seva destrucció . “Si, com sembla, la majoria de la producció és d’origen sirià, considerem que seria aquest país el primer responsable de la seva inactivació”

En tot cas, el Govern espanyol hauria d’actuar amb coherència destruint tot l’armament d’aquest tipus que existeix a l’Estat. I mostrar la seva responsabilitat envers la societat civil siriana, impulsant mecanismes pacífics de resolució de conflictes a la zona, com un total embargament de l’armament i una ofensiva diplomàtica i d’interposició entre les parts.