.

.

TOTS 21


Ecologistes en Acció ha decidit per sisè any consecutiu, concedir el distintiu de “Platges Verges”, amb la idea de ressaltar el valor d’aquelles platges que encara es mantenen amb el seu estat natural. És a dir, donar una distinció especial a aquelles platges que tinguin justament el mínim d’intervencions antròpiques, que el seu entorn estigui mínimament edificat, que no pateixin vessaments urbans ni industrials i que, en general, les seves aigües presentin bona qualitat.

La Llei de Protecció i ús sostenible del Litoral (antiga Llei de Costes) aprovada l’any 2013 i el Reglament que la desenvolupa, fa encara més necessari la continuïtat d’aquest premi, donat que solament es contempla l’existència de dos tipologies de platges, urbanes i naturals,aquestes últimes engloben platges verges i d’altres amb massificació de serveis en una mateixa classificació. Això no potencia aquests indrets del litoral que encara mantenen integres els seus ecosistemes naturals amb un gran esforç per part dels Municipis, ens al contrari incentiva la possibilitat d’oferir tot tipus de serveis que poden alterar considerablement els ecosistemes de les platges verges, a l’equiparar-les a les platges classificades com a “naturals” als efectes de la seva ocupació amb serveis i guinguetes.

Aquesta mateixa Llei de Costes en lloc d’articular la conservació de tot el medi litoral, el que fa es buscar el rendiment econòmic del mateix, quan les platges en particular han de ser considerades espais naturals del medi litoral i mai llocs destinats a l’explotació econòmica en la recerca del seu màxim rendiment.