.

.

TOTS 21


Les autores del llibre, Anna Borrull, a lesquerra, i Cristina Valls.

L’experiència de les investigadores Anna Borrull i Cristina Valls en dur a terme activitats divulgatives dirigides a docents i a alumnes les va portar a plantejar-se publicar aquest llibre. Junt amb altres professores de la Universitat Rovira i Virgili havien creat un grup de treball amb professorat de secundària de la demarcació per poder observar les mancances que existeixen avui en dia en els seus centres alhora de dur a terme classes pràctiques de ciències de la vida i amb la finalitat de buscar solucions.

Les inquietuds que els van transmetre aquest grup de docents van ser ell punt de partida per publicar Ciencia low cost ja que la seva principal preocupació era la necessitat de dotar als centres de secundària amb activitats pràctiques i indagatòries per a desenvolupar i potenciar la competència científica.

Un dels principals entrebancs que els van posar de manifest va ser la falta de recursos materials i infraestructures on poder dur a terme les activitats pràctiques, amb el problema afegit que comporta crear un ambient estèril per a treballar o buscar microorganismes i conrear-los. També van evidenciar la falta d’idees innovadores per a la realització dels treballs de recerca que es realitzen en finalitzar el cicle de batxillerat.

Per a donar resposta a totes aquestes preocupacions les professores de la URV Anna Borrull i Cristina Valls van tirar endavant un curs d’estiu per a professors de secundària a la Universitat. Inicialment es va dir Biotecnologia low cost però en edicions posteriors ja es va denominar Biociències low cost, ja que es duien a terme pràctiques relacionades amb diferents àmbits de les ciències de la vida.

I d’aquí en va sortir aquest llibre, publicat per l’editorial Graó, que pretén desenvolupar la competència científica de l’alumnat de secundària amb una extensa proposta d’activitats pràctiques indagatòries per als docents amb materials assequibles a tots els centres educatius. En la primera part del llibre es concreta com realitzar experiments de laboratori amb materials econòmics mentre que en la segona part es presenten activitats pràctiques que poden ser desenvolupades com una indagació seguint els passos del mètode científic i utilitzant el material low cost descrit. Les activitats proposades s’emmarquen en les denominades biociències com són la biotecnologia, la microbiologia, la bioquímica o la biologia.

Les activitats es presenten amb una estructura comuna que inclou els objectius d’aprenentatge, el material necessari, el protocol a seguir i la seqüenciació del procés. I, a més, cada docent pot adaptar-ho segons els seus interessos i es presenta de manera que docents i estudiants puguin dissenyar les seves pròpies activitats d’indagació.