.

Últimament el concepte d’obsolescència programada o obsolescència planificada ha aparegut a les nostres converses de forma habitual, entenent aquest concepte com la determinació o programació del fi de la vida útil d’un producte. D’aquesta forma, després d’un període de temps calculat per al fabricant o per l’empresa durant la fase de disseny, aquest quedi obsolet, no funcional, inútil o inservible, de manera que ens veiem obligats a comprar un nou producte.

Dr. Roger Quesada
Clínica Maxilart

Pel que fa al terreny que a nosaltres ens afecta, les dents, l’obsolescència programada no hi té cabuda. Les nostres dents no estan programades ni dissenyades perquè deixin de funcionar a partir d’un nombre determinat d’usos. La seva durabilitat depèn d’una sèrie de variables que és important conèixer. La qualitat de les nostres dents i genives l’agressivitat i el nombre de bacteris que tinguem a la boca, la higiene, l’ús i cures que hàgem aportat a la nostra boca durant tots els anys d’ús. D’aquesta forma podem arribar amb una boca amb millor o pitjor condicions a l’edat més adulta.

Tot i això, i ho podem observar diàriament a les nostres consultes, la tercera edat no significa veure’s avocat a la necessitat de portar pròtesis removibles completes, per més que els anuncis de COREGA ens ho venguin com a una situació normal en aquesta fase de la nostra vida. Actualment gaudim dels suficients recursos tècnics i materials per poder tenir durant la vellesa una boca funcional, sana i bonica, així com en qualsevol altra fase de la nostra vida.

Encara més quan s’ha observat la repercussió que les malalties de la boca poden tenir amb les malalties sistemàtiques, malalties coronàries, diabetis mellitus, etc. que podem patir durant la vellesa.

No ho dubti, estimi’s, cuidi’s i mantingui una boca sana, bonica i funcional. Vostè també mereix gaudir dels plaers de la vida.