.

Una imatge del barri de La Floresta

Els barris de Ponent de Tarragona són els que concentren la major part de les necessitats socials més urgents de Tarragona, segons ha detectat l’Ajuntament. El fet que una part destacada de la població treballés en professions relacionades amb el sector de la construcció, fos directament o indirectament, s’està notant en la precarietat que es detecta socialment. Les necessitats més complexes procedeixen d’aquests barris. La crisi també castiga els immigrants.

Els barris que van forjar la química i bona part de la construcció ho estan passant molt malament amb el sisè any consecutiu de la crisi. Molts dels seus habitants no poden pagar la hipoteca, tenen problemes per pagar la llum o l’aigua, no poden afrontar la comptra dels aliments o costejar beques menjador, com ha detectat Serveis Socials. El consistori treballa amb entitats caritatives, com ara Càritas i Creu Roja, per donar resposta a l’increment de sol·licituds que s’ha viscut en 2013 i se segueix vivint.

Justament, l’increment fort de persones necessitades ha provocat un augment considerable dels pressupostos de Serveis Socials en aquestes partides. El regidor de l’àrea, Javier Villamayor, ha apuntat a Tarragona21 que de 2013 a 2014, l’increment pressupostari de la seva àrea en urgències socials serà de 140.000 euros. En 2014, la partida queda fixada en 345.000 euros, que inclouen també tasques de promoció de l’ocupació, la mare de tots els problemes socials.

Com a exemple de l’increment de les necessitats, cal citar que en 2009 van ser 342 els ajuts urgents prestats per l’Ajuntament i en 2012 van pujar fins a 9.000. Quant a consultes, en 2009 se’n van rebre 36.000 i en 2012, 66.000. A part, prop de 800 persones reben el servei de teleassistència i 780, l’ajuda domiciliària. Es tracta de persones grans, famílies en risc d’exclusió social o persones discapacitades.

En beques menjador es destinaran enguany 115.000 euros, tot i ser una competència del Consell Comarcal.

Els menjadors socials

Altres tasques de suport són la posada en marxa dels nous menjadors socials, a Bonavista i al centre de la ciutat (carrer Cervantes). En 2013, es van atendre 574 perosnes en menjadors socials.

El consistori detecta les mancances socials a través del Pla Local d’Inclusió Social, alhora que ha recuperat els plans comunitaris, concretament a Ponent i Sant Salvador. “Es tracta d’intervenir amb entitats del barri per fer una diagnosi en cada lloc”, recorda Villamayor.

El presuspost global de Serveis Socials de l’Ajuntament pujarà un sis per cent en 2014 i se situarà en 8,3 milions d’euros.

J. Garcia