.

Es reobriran les llars d’infants municipals amb un seguit de mesures. Foto d’arxiu

L’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que el proper dia 1 de juny es reobriran les llars d’infants municipals, amb un seguit de mesures i canvis enfocats, en primer lloc, a garantir la salut en el nou context. Els grups seran reduïts i de cinc infants; mentre que l’horari serà de 9 a 13 h per poder donar una atenció més individualitzada i un acolliment dels infants després d’aquests temps sense anar a la llar. Totes aquelles famílies que acreditin necessitats laborals de conciliació els seus infants podran començar anar a la llar el dia 1 de juny, i la resta, el 4 de juny.

A partir de la consulta a les famílies es va detectar que algunes necessitaven el servei de menjador, que s’oferirà a partir del dia 8 de juny a la llar d’infants Cèsar August i a la llar d’infants Sant Pere i Sant Pau, i s’anirà incorporant a la resta de llars tan aviat com sigui viable.

La nova situació comporta, també, prendre algunes mesures proposades pel Departament d’Educació de la Generalitat per obrir els centres educatius: és responsabilitat de les famílies vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles, prenent-los la temperatura abans de sortir de casa; només pot acompanyar l’infant una persona adulta, que no entrarà a l’espai dels infants, tampoc està permesa l’entrada de cotxets a la llar. Si fos necessari prioritzar les reincorporacions dels infants, es farà amb les d’aquells progenitors que per motius laborals i professionals hagin de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a mesures de conciliació.

Pel que fa a infants amb malaltia crònica d’elevada complexitat, cal que una valoració de la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. A més, d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat per poder reincorporar-se, els infants han de reunir els requisits següents: absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós; que no siguin o hagin estat positius per a la COVID-19 durant els catorze dies anteriors; que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors i tenir actualitzat el carnet de vacunes.

D’altra banda, cal que els infants portin sabates o mitjons a l’interior de la llar i si utilitzen xumet haurà d’anar en una capseta o una bossa individual, que les famílies hauran d’esterilitzar.