.

L’espai públic és l’espai que tots i totes compartim, és on la ciutadania es relaciona: són els nostres carrers, les nostres places i els nostres espais verds. La millora de l’espai públic és un dels reptes més importants que tenim actualment a la ciutat de Tarragona, davant el seu notori envelliment i deteriorament. És un repte clau per la millora de la vida quotidiana, de la convivència i del desenvolupament econòmic, l’objectiu és fer de Tarragona una ciutat més amable per tothom.

Dídac Nadal és candidat del PDeCAT a l’alcaldia de Tarragona

Des del primer dia que he entrat a formar part de la política municipal he tingut l’oportunitat d’escoltar a nombroses tarragonines i tarragonins del centre de la ciutat, de Llevant, de Ponent, de Sant Salvador, de Sant Pere i Sant Pau, de la Part Alta, de la Part Baixa, del Serrallo, del Parc del Francolí… Tots i totes elles coincideixen en reclamar la urgent millora de l’espai públic, del seu espai.

La millora de la neteja, la reparació de voreres, el manteniment i dignificació dels parcs i de les zones verdes, l’increment de l’enllumenat, l’arranjament del mobiliari urbà, l’eliminació dels abocadors il·legals i dels solars abandonats són algunes de les preocupacions dels veïns i veïnes de totes i cadascuna de les zones de Tarragona. No només són les nostres preocupacions, sinó també la nostra obsessió. No és just que deixem als nostres fills una ciutat més deixada del que la vàrem rebre.

Treballar per la qualitat de l’espai públic és un dels nostres principals compromisos. De fet, ja hi estem treballant. Davant la previsió de l’aprovació del pressupost municipal per a l’any vinent, des del Grup Municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) hem sol·licitat una partida econòmica per posar en marxa un pla de xoc de millora de l’espai públic.

L’anàlisi que hem realitzat a totes les zones de Tarragona ens indica, entre altres problemàtiques, les greus carències que existeixen en matèria de neteja i en la supervisió d’aquesta. Cal procedir urgentment a supervisar punt per punt la neteja de la nostra ciutat, substituir els contenidors soterrats pels de superfície i millorar el programa de recollida de deixalles i de residus.

Una altra de les problemàtiques detectades és la de l’incivisme. En aquest sentit calen actuacions tant a curt com a llarg termini, incrementant des del dia d’avui la vigilància i interposant les sancions corresponents, així com la posada en marxa de campanyes de sensibilització a les escoles per transmetre als infants i joves la importància de preservar allò que és de tots i totes. Tot i això, no comparteixo en absolut la idea que tot és culpa i responsabilitat del ciutadà com el senyor Ballesteros ens vol fer creure. L’incivisme creix exponencialment allí on ja existeix i, malauradament, és això el que està passant a Tarragona.

No ens cansarem de treballar amb l’objectiu que, al més aviat possible, la nostra ciutat torni a tenir els seus carrers, places i espais verds nets, cívics i dignes. Hem de fer el gran salt cap a la Tarragona que desitgem, una ciutat de la qual tots i totes ens en tornem a sentir orgullosos.

Dídac Nadal és candidat del PDeCAT a l’alcaldia de Tarragona