.

Imatge de l'avinguda Carles Buhigas de Salou després de la implementació de la prova pilot per reurbanitzar el carrer, en què ha intervingut l'ETSA. Foto: Adrià Goula

Imatge de l’avinguda Carles Buhigas de Salou després de la implementació de la prova pilot per reurbanitzar el carrer, en què ha intervingut l’ETSA. Foto: Adrià Goula

Sis dels deu projectes guanyadors del Cinquè Premi Alejandro de la Sota d’Arquitectura porten la firma de professorat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV. Més concretament, han estat guardonats 10 professors, dos dels quals com a membres del grup de recerca CRUC, que ha participat en la proposta “Salou d’Estiu. Prova Pilot”. Es tracta, per a l’escola, d’”un èxit rotund” perquè “l’ETSA es posiciona com un dels hubs importants de l’arquitectura i l’urbanisme del territori”, explica el director de l’ETSA, Pau de Solà-Morales.

En total, van presentar-se 49 obres a la XI Mostra d’arquitectura de Tarragona, Biennal Alejandro de la Sota i Cinquè Premi Alejandro de la Sota, que organitza el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona. D’aquestes se’n van premiar 10 en diferents categories, i en sis d’elles hi ha participat professorat de l’ETSA. Els professors i professores de la URV premiats són els següents:

En la categoria Rehabilitació: obres de restauració, rehabilitació o reforma, s’ha premiat ex aequo l’arquitecte Juan Manuel Zaguirre (professor associat d’Urbanisme i Projectes) per “Reforma d’habitatge unifamiliar”. El jurat del premi ha valorat la seva capacitat de reversió d’un habitatge profund entre mitgeres i amb poca il·luminació amb una proposta que reactiva la relació amb el carrer. En aquesta mateixa categoria, Arnau Tiñena i Maria Rius, tots dos professors associats d’Urbanisme i Projectes, han estat premiats ex aequo pel “Nou espai cultural al Teatre de Torredembarra” junt amb Ferran Tiñena (NUA arquitectes) i Nacho Álvarez (NAM Arquitectura), per la reactivació d’un edifici existent amb una intervenció puntual i amb pocs recursos.

En la categoria d’edificis de nova planta d’ús privat, als professors José Ramón Domingo (associat de Geometria descriptiva) i Juan Fernando Ródenas (associat d’Urbanisme i Projectes) se’ls ha reconegut per la proposta “Replicació d’un mòdul de 4 habitatges d’Antonio Bonet al poblat d’Hifrensa”, a Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, per l’esforç d’investigació, de difusió, de sensibilització dels agents públics i privats i les actuacions de restauració i de nova planta, completant l’obra inacabada d’Antonio Bonet.

En la categoria Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme, hi ha tres obres premiades ex aequo, en les quals hi participa professorat de l’ETSA. D’una banda, “Salou d’Estiu. Prova Pilot” a Salou, dels arquitectes HABITAR, grup de recerca (UPC), Rumlab, integrat al grup de recerca CRUC (URV), amb els professors d’Urbanisme i Projectes Inés de Rivera i Daniel Lorenzo, a més de Núria Salvadó i Roger Sauquet. En aquest projecte l’ETSA, amb la col·laboració de professorat del Departament de Geografia i del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, va realitzar l’assessoria a l’Ajuntament de Salou per identificar les causes del procés de degradació de l’avinguda Carles Buigas, va fer una diagnosi i va presentar una sèrie de propostes per revertir el procés i testejar la resposta dels usuaris. El jurat ha valorat la manera com s’ha modificat radicalment la relació entre automòbils i vianants en un espai públic mitjançant uns pocs elements molt econòmics i pel component lúdic de la intervenció.

Jaume Farreny (professor associat d’Urbanisme i Projectes) i Ramon Fité (professor associat de Construcció) han estat reconeguts per l’obra “Pavelló entre noguers”, per la capacitat de generar espai mitjançat la repetició d’uns mòduls de fusta, que serveixen de suport expositiu i de pòrtics per l’àgora, i perquè la intervenció inclou el reciclatge i l’economia de mitjans, que permet el seu desmuntatge i reubicació.

Toni Gironès, professor col·laborador d’Urbanisme i projectes, ha estat premiat per l’”Adequació de les restes arqueològiques de l’antic Teatre Romà de Tarragona”, per ajudar a la comprensió d’aquesta construcció amb una intervenció sense gairebé pes, resolent amb un sol element tots els components de la intervenció.