.

.

TOTS 21


• Se n’ha localitzat un tram de més de vuit metres arran de la construcció d’una ca-sa al nucli antic. Foto: Ajuntament Riudoms

Per primera vegada s’ha localitzat un tram destacat de la muralla medieval de Riudoms, que té els seus orígens al segle XIV. En concret, se n’ha trobat un tram de 8,25 metres de llarg i 3,42 metres d’alçada, amb parts on es veu clarament la pedra i d’altres recobertes de calç i altres solucions constructives (maçoneria i tàpia). Així ho certifica la intervenció arqueològica i l’informe que n’ha fet el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Fins ara se sabia de l’existència de la muralla medieval de Riudoms gràcies a diversos estudis d’historiadors i també de petits fragments localitzats, però ara per primer cop se n’ha documentat un tram de dimensions considerables.

El tram descobert està situat al carrer Sant Jaume, dins al nucli antic. Als números 22-24 d’aquest carrer s’han enderrocat dues cases antigues per construir-hi un nou immoble, i això ha deixat a la vista un tram de la muralla medieval de Riudoms. Es pot veure al fons del solar, ja que en el seu moment la muralla era el marc que delimitava la construcció de cases i, a més, es va utilitzar com a paret mitgera entre la línia de cases construïda al carrer Sant Jaume i les cases construïdes al carrer de just al darrere, el Sant Pere.

A més, tal com constata l’informe de la Generalitat, s’ha detectat un espai d’uns 2 metres d’amplada que podria correspondre al pas de ronda de la muralla. És a dir, es tractaria de la part superior de la muralla per on es podia circular a peu.

La muralla quedarà a la vista dins la casa on s’ha localitzat

El tram de muralla localitzat quedarà integrat i a la vista dins la casa que s’està construint. Concretament, quedarà al fons de la planta baixa i es podrà veure des de l’entrada de la casa. Per tal que això sigui així, s’ha modificat el projecte inicial de construcció, que preveia dividir la planta baixa en diverses estances. Un cop descoberta la muralla, s’ha optat per deixar tota aquesta planta com un únic espai de grans dimensions. Quan s’hagi acabat la construcció de la casa, a finals del 2024, l’Ajuntament de Riudoms en coordinació amb els propietaris de l’immoble organitzarà diverses visites per tal d’ensenyar el tram de muralla descobert i explicar els orígens medievals del municipi.

En aquest sentit, és habitual trobar en moltes poblacions del Camp de Tarragona parts de muralles antigues formant part d’habitatges privats. Segurament, l’exemple proper més conegut és el de la muralla romana de Tarragona, que està incrustada dins de moltes cases.

L’Ajuntament de Riudoms treballa per la conservació del patrimoni

Els primers indicis de la descoberta d’aquest tram de la muralla medieval de Riudoms són de final de juny de 2023. Des d’aleshores, l’Ajuntament de Riudoms ha fet les reunions i gestions necessàries amb la propietat de l’immoble i amb la Generalitat per certificar-ne l’autenticitat i garantir-ne la conservació. L’alcalde de Riudoms, Ricard Gili, explica que “la conservació del patrimoni local és una prioritat, l’hem de conèixer, protegir i explicar. El patrimoni són les nostres arrels i un element essencial de la nostra projecció com a comunitat”.

La Generalitat ja n’ha certificat l’autenticitat. Foto: Ajuntament de Riudoms

A efectes pràctics, això és tradueix en dues línies de treball:

  • La primera: garantir una bona protecció normativa de la muralla de Riudoms per tal d’assegurar que futures noves troballes no puguin ser malmeses i que es conservin en bon estat. Aquesta catalogació ja s’està treballant internament a l’Ajuntament i també amb la Generalitat.
  • La segona: detectar i registrar nous trams de la muralla medieval, i si és possible deixar-ne algun de visible des del carrer. En aquest sentit, l’informe de la Generalitat assegura que és altament probable que existeixin altres trams de muralla conservats.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms, Jordi Gallisà, afegeix que “des del consistori estem treballant en diversos fronts per fer aflorar i conservar patrimoni de Riudoms fins ara desconegut. La troballa de la muralla és un pas destacat en aquest camí. Per això, agraïm tant als propietaris de l’immoble on s’ha localitzat com a la Generalitat tota la predisposició i bona feina feta”. Precisament, des de la Generalitat, la directora dels Serveis Territorials de Cultura, Lurdes Malgrat, explica que “molt sovint els ajuntaments són els primers que detecten patrimoni valuós i els que ens posen en alerta. Per això treballem al seu costat per conservar i posar en valor tot aquest patrimoni, un element que ens defineix i ens explica com a comunitat”.

Origen i evolució de la muralla de Riudoms

L’origen de muralla de Riudoms cal emmarcar-lo l’any 1374, quan en plena guerra amb Castella, el rei Pere III el Cerimoniós va ordenar construir muralles als pobles o reparar les existents. Per això, trobem muralles similars a la de Riudoms en altres municipis del Camp de Tarragona com Valls, Constantí, Alcover, etc. Posteriorment, ja al segle XVI, el virrei de Catalunya va concedir a Riudoms el dret d’imposar un tribut sobre alguns articles de consum amb l’obligació de destinar-ne els beneficis a la reedificació de les muralles.

Segons investigacions dels historiadors Eugeni Perea i Jordi Morelló, la muralla de Riudoms tindria un perímetre de més de 900 metres, envoltava tot el nucli antic de Riudoms i també incorporava diverses torres de guaita. A mesura que van avançar els segles, el model de guerres va canviar i el nucli urbà de Riudoms es va expandir (segle XIX), la muralla i les torres de defensa es van anar enderrocant i els seus entorns es van urbanitzar.