.

.

TOTS 21


Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Torredembarra

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Torredembarra

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra va aprovar, el passat 17 d’abril, les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’auxiliars administratius, mitjançant concurs oposició lliure. El termini de presentació de les instàncies serà del 4 al 23 de maig, ambdós inclosos. Les bases específiques es poden consultar al web municipal: https://bit.ly/2Jaa9Za