.

Es posen en marxa a Catalunya 25 instituts escola, un dels quals és l’Institut escola Teresina Martorell d’El Vendrell

Es posen en marxa a Catalunya 25 instituts escola, un dels quals és l’Institut escola Teresina Martorell d’El Vendrell

El Departament d’Educació aquest divendres, 29 de març, el període de preinscripció per al nou curs escolar als ensenyaments d’educació infantil, primària i secundària, curs que començarà el 12 de setembre. El curs 2019-2020 s’oferiran a Catalunya un total de 40.357 grups d’educació infantil, primària i ESO, i pels ensenyaments postobligatoris, 7.863 grups. Als Serveis Territorials de Tarragona, s’ofereixen 3.754 grups d’educació infantil, primària i ESO i 663 en batxillerat i cicles d’FP.

A P3 i a 1r d’ESO és on hi ha més oferta de grups, atès que a P3 és on els alumnes entren al sistema educatiu per primera vegada, i a 1r d’ESO es produeix el canvi als centres públics entre escoles i instituts. Així, a P3 s’ofereixen 278 grups entre escola pública i concertada –8 grups menys que l’any anterior a causa de la menor demografia-, i a 1r d’ESO, un total de 261 grups, 3 grups més que el 2018.
A educació secundària obligatòria és on es dona un increment d’oferta major de grups respecte l’any anterior, atès que en aquesta etapa educativa és on hi ha més creixement de població escolar. Tota la planificació de grups nous s’ha fet conjuntament amb els municipis, i a partir de criteris per lluitar contra la segregació escolar. Algunes de les mesures aplicades ja en aquest procés de preinscripció s’han treballat en la línia del Pacte contra la segregació signat la passada setmana amb més d’un centenar d’ajuntaments, i que és fruit de la col·laboració i treball conjunt entre el Departament d’Educació i el Síndic de Greuges.
Nous instituts per donar resposta a l’increment d’ESO
El curs 2019-2020 hi haurà nous instituts arreu del territori, per donar resposta a l’increment de població escolar a l’ESO, ja siguin instituts de secundària, alguns específics d’FP, i instituts escola. El proper curs començarà amb 25 nous instituts escola en diferents municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat formativa i pedagògica. Als Serveis Territorials de Tarragona serà l’Institut escola Teresina Martorell d’El Vendrell.
Els instituts escola permeten recollir en un sol centre tota l’escolarització, dels 3 als 16 anys, fet que facilita la unitat pedagògica entre etapes, facilita el pas de la primària a l’ESO i millora la convivència de l’alumnat, entre d’altres aspectes.
 
Oferta d’ensenyaments postobligatoris
Pel que fa l’oferta en els ensenyaments postobligatoris -batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i esportius, programes de formació i inserció (FPI), itineraris formatius específics (IFE)- a Tarragona, destaca l’àmplia oferta en batxillerat, amb 227 grups –4 més que el passat curs-; i en cicles de formació professional de grau mitjà i grau superior amb 437 grups -2 grups més que l’any passat-.
Pel que fa a FP i ensenyaments de règim especial, hi ha 105 grups nous arreu de Catalunya en centres on no es cursaven el passat curs, 11 dels quals són a les comarques de Lleida. Els grups donen resposta a les demandes de diferents sectors econòmics d’arreu de Catalunya, com ara de l’àmbit industrial, alimentari, sanitari, manteniment de vehicles i maquinària industrial, activitats físiques i esportives, comerç, i transport i logística. Destaquen les noves implantacions de cicles formatius a l’Institut Ramon Berenguer IV –cicle mitjà de Manteniment de vaixells d’esbarjo-, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner  -cicle superior de Mecatrònica industrial-, a l’Institut Camí de Mar –cicle superior de Ciberseguretat, a l’Institut Andreu Nin –cicle mitjà de CAFEM i superior d’Integració social-, i a l’Institut Martí l’Humà –cicle mitjà d’Elaboraciói de productes alimentaris-.
Es defineix pel proper curs un nou perfil professional en els itineraris formatius específics (IFE): Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives. Els IFE són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. Al marge del nou perfil, es mantenen els d’Auxiliar en cura d’animals i espais verds, i d’Auxiliar en vendes i atenció al públic.
Pel que fa als programes de formació i inserció (PFI), s’oferirà el perfil d’Auxiliar d’activitats ramaderes i el d’Auxiliar de manteniment de vaixells, que complementa l’oferta dels territoris.
Doble titulació de batxillerat i FP
Com a novetat per al curs que ve, destaca la implantació de la doble titulació de batxillerat amb ensenyaments esportius i artístics. Es cursarà en 3 anys i permetrà obtenir dos títols: el de batxillerat i el del cicle formatiu artístic de grau mitjà o de tècnic esportiu.
Es podrà cursar en la modalitat de batxillerat + cicle d’esports (futbol i salvament i socorrisme) i en la de batxillerat artístic + arts plàstiques i disseny (assistent a la gràfica impresa, assistent a la gràfica interactiva, i decoració i ceràmica). Els instituts o escoles d’art on s’impartirà aquesta nova doble titulació són:
–       Institut Ferran Tallada (Barcelona)
–       Institut de Vic
–       Institut Jaume I de Salou
–       Escola d’Arts d’Olot
–       Escola d’Art Ondara (Tàrrega)
–       Escola d’Arts de Móra la Nova i Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre
Es redefineix l’FP dual
El Departament d’Educació defineix un nou model d’FP dual per al curs 2019-2020, amb el que es vol millorar i facilitar la tasca dels centres que ofereixen aquesta modalitat formativa, i alhora poder incrementar exponencialment la xifra d’alumnes que cursen l’FP dual.
Es dissenyarà un currículum únic per cada cicle formatiu, fet que permetrà que l’alumnat d’un mateix cicle pugui optar per la modalitat dual o per la formació en centres de treball segons les places, i que suposa doncs una major flexibilitat organitzativa pels centres. Amb l’equiparació de les beques salari al salari mínim interprofessional es vol aconseguir així que més empreses optin pel contracte en formació enlloc d’oferir a l’alumnat la beca salari, que és el que passa actualment de forma majoritària. Totes aquestes novetats es concretaran en una resolució que definirà el nou model i que properament es publicarà.
Calendari escolar i període de preinscripció
El curs començarà el 12 de setembre pels principals ensenyaments, excepte al grau superior que ho farà el 18 de setembre i a les escoles oficials d’idiomes que serà el 26. Com a novetat, el proper setembre ja no se celebrarà l’avaluació extraordinària de l’ESO –els exàmens de recuperació de setembre-, i aquesta passarà a celebrar-se el mes de juny.
Enguany, per primera vegada, es podrà dur a terme la preinscripció telemàtica als cicles de grau mitjà i al batxillerat. Després que el curs actual 2018-2019 s’hagi pogut fer en els cicles de grau superior, es tanca ara el cercle de preinscripció electrònica als ensenyaments postobligatoris.
Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran presentar la sol·licitud entre el 29 de març i el 9 d’abril, i la matrícula serà del 20 al 26 de juny, excepte per 2n, 3r, i 4t d’ESO que tindrà lloc entre el 27 de juny i el 3 de juliol. La matrícula al batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial es pot consultar al dossier adjunt a la nota de premsa.