.

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Vila-seca.

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Vila-seca.

Aquest mes de novembre, Decidim Vila-seca presenta una nova moció amb l’objectiu de preservar el patrimoni i la memòria històrica del municipi, una de les principals línies d’actuació que van marcar en el seu programa electoral i en la qual ja s’han circumscrit mocions anteriors. En aquesta ocasió, l’objectiu de la moció és la creació d’un catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) al municipi de Vila- seca.

La figura dels BCILs apareix a la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/199 definida com a béns catalogats, amb categoria de protecció de segon rang, corresponent als municipis tant la seva creació com l’exercici del control d’aquests béns, ja siguin de propietat pública o privada. Actualment, al municipi de Vila-seca no hi ha cap element patrimonial considerat com a Bé Cultural d’Interès Local, per la qual cosa Decidim Vila- seca proposa en aquesta moció una sèrie d’actuacions per revertir aquesta situació.

Aquestes propostes consistirien en la creació d’una Comissió Tècnica de Protecció Patrimonial, l’objectiu de la qual seria laredacció d’un projecte de catàleg de protecció d’elements patrimonials situats al terme municipal de Vila-seca, per tal d’atorgar-los el rang de Bé Cultural d’Interès Local; l’aprovació de la consideració d’aquest elements com a BCIL per part del Ple municipal i la inscripció, un cop aprovats, d’aquests elements al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Per Decidim Vila-seca, la creació d’aquest catàleg seria de gran importància en la cadena de protecció patrimonial, segons la qual cal conèixer i fer divulgació de tot aquest patrimoni per tal de posar-lo en valor i, d’aquesta manera, afavorir-ne la preservació. En el passat s’han perdut o destruït elements patrimonials fonamentals del municipi de Vila-seca i amb aquesta proposta es pretén, també, que això no es torni a repetir.