.

El curs està adreçat a persones majors de 45 anys en atur.

El curs està adreçat a persones majors de 45 anys en atur.

La Cambra de Comerç de Tarragona, amb la col·laboració de l’Oficina Municipal de Treball de Constantí, ha convocat un nou curs de logística i conducció de carretons amb certificat UNE. Es tracta d’un curs adreçat al col·lectiu de persones entre 45 i 60 anys en situació d’atur o inactivitat laboral. Té una durada de 120 hores i es realitzarà entre els dies 16 de novembre i 18 de desembre, de 8.30 hores a 14.30 hores a la 3a planta de l’edifici de la Biblioteca Municipal de Constantí. La part de formació pràctica es farà al Polígon Francolí. Es tracta d’un curs 100 % subvencionat.

Els continguts teòrics del curs es basen en adquirir les competències i habilitats necessàries per desenvolupar les tasques pròpies del sector: què són i com es classifiquen els magatzems, les tasques que s’hi realitzen o què cal tenir en compte per tenir un magatzem ben organitzat; suport per a la preparació de Picking; terminologia i tipus d’estocs, introducció a la radiofreqüència, aprendre a utilitzar lectors, codis i etiquetes, aparells elevadors de càrregues i eslingues, riscos en els magatzems i senyalització de seguretat industrial, a més de la formació en la conducció de carretons elevadors segons normativa UNE 58451- 2016.

Les inscripcions per participar del curs ja es poden fer online a: https://www.cambratgn.com/component/cambratgn/inscripcio/463-logistica-carretons-amb-certificat-une.

V.Tapias