TOTS 21

El Departament va fer públic un Pla de Xoc per millorar les presons de Brians, Brians 2, Quatre Camins i Ponent. La quantitat destinada a aquesta finalitat és de 26.000.000 d’euros. I Mas d’Enric?

Com és possible que un equipament de nova generació i que es troba parcialment inutilitzat no es vegi inclòs en un PLA de XOC del departament per millorar infraestructures penitenciaries?

Actualment, l’ocupació d’interns no arriba al 50% de la capacitat d’aquest centre penitenciari i per aquesta “ocupació parcial” el departament va estimar una dotació de funcionaris totalment insuficient.

Aquest fet ha comportat en diverses ocasions situacions de risc per a la integritat física dels funcionaris. També els interns han sofert, en alguna ocasió, situacions que han posat en risc la seva integritat. Les quals han pogut ser solucionades gràcies, i NOMÉS, a la gran professionalitat i compromís dels funcionaris d’aquest centre, que no han dubtat en respondre a una trucada urgent del centre reclamant la seva presència. Inclús, de matinada i en dies festius, per a poder controlar i solucionar situacions de crisi molt greus.

El departament no pot amagar-se!

El departament sap perfectament (perquè CSIF Tarragona ho ha fet constar en diverses ocasions) que la manca de personal en aquest centre és brutal. Es va inaugurar un centre penitenciari amb una dotació de personal molt inferior a la necessària per donar un servei públic de qualitat. Ens falten NO menys de 60 funcionaris, per la quantitat d’interns que ocupen aquest centre en l’actualitat.

Que passarà si en un futur proper ens arriben més interns?

Ens faran arribar més funcionaris per tal d’ajustar l’error inicial del departament en la dotació de personal?

Algun dia Mas d’Enric serà un centre penitenciari d’acord amb la inversió que es va fer per aquest equipament?

Tarragona, 18 de febrer de 2017.

CSIF