.

Més de 80 aspirants es van inscriure a les proves de selecció, que finalment han reunit 51 candidats i candidates. Foto: Cedida

Un total de 81 persones estàven convocades aquest dijous 9 de maig al Casal Municipal de Creixell per tal d’iniciar les proves d’accés a les dues places d’agent de la Policia Local que ha convocat l’Ajuntament de Creixell per tal de reforçar el cos municipal. La convocatòria finalment ha acabat comptant amb 51 aspirants, la gran majoria homes, que han omplert la sala gran del Casal Municipal de Creixell.

La selecció ha començat amb la prova de Cultura general, que és de caràcter obligatòria i eliminatòria. Consisteix en respondre, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de 40 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives per cada pregunta, de les quals només una seria la correcta, i que han estat proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

Després de la prova de Cultura general d’aquest dijous, els aspirants hauran de superar també en els propers dies una prova teòrica, una prova d’aptitud física, una prova psicotècnica, un reconeixement mèdic i, finalment, accedir a la fase de concurs de mèrits. Les persones que superin totes les proves d’accés a la Policia Local i que obtinguin la plaça, iniciaran el curs de Formació Bàsica de Policia, que es realitza a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Mollet del Vallès.