TOTS 21

L’ajuntament del Creixell ha informat aquest dimarts que ja han sortit publicades les bases pels ajuts d’urgència social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la COVID-19.

Les bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Creixell el dia 20 de maig de 2020 i van ser publicades al BOPT el 10 de Juny.

Entre altres requisits, les persones sol·lcitants hauran hagut de passar a estar en situació d’atur o, en cas de ser empresari o professional, haver patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.

Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria podran incloure despeses com pagament de lloguers, hipoteques o altres despeses de l’allotjament habitual; deutes de subministraments (aigua, llum, gas o altres); despeses d’alimentació i productes d’higiene personal i el pagament de préstecs existents per cobrir necessitats bàsiques

Podeu consultar les bases a l’enllaç següent:

https://www.creixell.cat/noticies/bases-pels-ajuts-demergencia-social-per-a-persones-afectades-per-la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19?fbclid=IwAR09t2wNakBkxy6BROkRR6ddnsM5Sv9DzUsH-9ViQ_1kKwaTAj71ZfK-_mA