.

.

TOTS 21

Experiment de laboratori sobre el reciclatge químic d’escuma de matalàs de poliuretà. Foto: Covestro

Covestro ha desenvolupat una tecnologia innovadora per al reciclatge químic d’escuma tova de poliuretà (PU) de matalassos usats, en el marc de la seva participació en el projecte PUReSmart, que està coordinat per l’empresa Recticel.

De mitjana, els matalassos contenen de 15 a 20 quilograms d’escuma, la qual cosa genera una gran quantitat de residus al final de la seva vida útil. L’escuma està composta principalment de dues matèries primeres importants. Mentre que altres enfocaments de reciclatge químic se centren principalment a reciclar només una d’elles, la tecnologia de Covestro permet la recuperació de totes dues matèries primeres.

Covestro també ha començat recentment a operar una planta pilot per al reciclatge d’escuma flexible a la seva fàbrica de Leverkusen per a confirmar els resultats de laboratori positius reeixits fins avui. La primera fase se centra en reciclar una de les matèries primeres, abans que el reciclatge del segon component es posi a prova a partir de l’estiu d’enguany.

L’objectiu de Covestro és industrialitzar els processos de reciclatge químic per a escumes flexibles usades i, en última instància, tornar a comercialitzar totes dues matèries primeres recuperades.
Economia circular

“El desenvolupament d’aquesta innovadora tecnologia de reciclatge i la inversió en la planta pilot són fites en la realització de la nostra visió d’alinear completament a Covestro amb l’economia circular”, afirma Markus Steilemann, CEO de Covestro. “En fer-ho, volem reemplaçar els recursos fòssils en la producció, reduir cada vegada més la petjada de carboni dels nostres materials i crear noves solucions per a tractar els residus plàstics. El reciclatge químic és particularment prometedor per a això i ha de desenvolupar-se més i usar-se de manera més intensiva. A nivell legal, hauria de situar-se al mateix nivell que altres mètodes de reciclatge”.

En cooperació amb les empreses Recticel i Redwave i com a part del projecte de recerca PUReSmart1, Covestro també ha desenvolupat una solució de classificació intel·ligent per a separar les diferents escumes de poliuretà dels matalassos postconsum. El programari utilitza algorismes per a identificar correctament els diferents tipus d’escumes, la qual cosa facilita un procés de reciclatge eficaç. Aquest desenvolupament és un altre element de l’estratègia de digitalització de Covestro, combinat amb les noves oportunitats que suposa per a la indústria química i del plàstic.

Co-creació d’un ecosistema circular

“Basant-nos en les nostres competències i experiències, també volem participar en la configuració del cicle de creació de valor emergent”, explica Daniel Meyer, director global del segment de poliuretans en Covestro. “Per a aconseguir això, confiem en la cooperació internacional amb socis i també desenvolupem models comercials innovadors. L’objectiu és generar noves oportunitats comercials sostenibles amb els nostres clients, altres socis i per a nosaltres mateixos”.

El projecte suposa un gran pas per a portar el desenvolupament de l’economia circular en Covestro a un altre nivell. El major ús de materials usats contribueix encara més a resoldre el desafiament social de l’eliminació sostenible de residus i a l’assoliment dels objectius de la Unió Europea per a l’economia circular i per a la protecció del clima i el medi ambient.

Redacció