.

Es confirmen les previsions per a l'exercici 2019

Es confirmen les previsions per a l’exercici 2019

Tal com s’esperava, l’increment de la pressió competitiva va influir en els resultats del primer trimestre de 2019 de Covestro, companyia inclosa en l’índex alemany DAX. Malgrat una sòlida demanda general, els volums bàsics van caure lleugerament en un 1,8% degut, principalment, a menors volums en el segment de policarbonats. El marcat descens dels preus va ocasionar una reducció en les vendes del Grup del 16,0% fins a 3.200 milions d’euros. L’ebitda del Grup de 442 milions d’euros (–58,4%), en contrast amb els resultats excepcionalment positius de l’any anterior, es va ajustar a les previsions. Com a conseqüència, el resultat net va descendir fins als 179 milions d’euros (–72,2%). Situat a menys 45 milions d’euros, el flux d’efectiu lliure operatiu va ser negatiu en comparació amb l’any anterior (364 milions d’euros) a causa de la reducció dels fluxos d’efectiu procedents d’activitats d’explotació i a l’augment de les inversions. Encara que en termes generals els resultats van ser molt inferiors als extraordinaris del primer trimestre de l’any anterior, se situen en el nivell previst. Covestro confirma, per tant, els objectius establerts per a l’any en el seu conjunt.

“El primer trimestre es va ajustar a les nostres previsions i confirma les nostres moderades expectatives per a tot l’any”, explica el Dr. Markus Steilemann, CEO de Covestro. “En conseqüència, és important que ara marquem el rumb correcte per al nostre creixement futur amb inversions i esforços que millorin l’eficiència. Malgrat tot, la demanda dels nostres materials innovadors i sostenibles no ha variat”.

Covestro confirma els objectius per a l’exercici 2019

El Dr. Thomas Toepfer, director financer de Covestro, compara els resultats del primer trimestre amb els del mateix període de 2018: “En el trimestre corresponent a l’exercici anterior, els marges excepcionalment alts van influir en diversos grups de productes. Per tant, i en línia amb les nostres expectatives, els nostres resultats es van situar per sota dels del mateix període de 2018. Partint de la base que el difícil entorn persistirà i continuarà influint en els resultats al llarg de l’any, hem centrat els nostres esforços particularment en la producció i els processos eficients així com en inversions específiques”.

D’acord amb aquest enfocament, Covestro va elevar a partir de l’1 d’abril de 2019 la seva participació en l’empresa conjunta DIC Covestro Polymer del Japó fins al 80%, expandint així el seu prometedor negoci global de poliuretans termoplàstics. Per a aquest any, Covestro planeja inversions totals de més de 900 milions d’euros a fi de remodelar i expandir les seves plantes de producció i estendre’s a àrees de creixement com les pel·lícules especialitzades. Es preveu que els programes d’eficiència proporcionin un estalvi de costos de 350 milions d’euros a l’any a mitjà termini.

Per a l’any fiscal 2019, Covestro manté la seva previsió de creixement dels volums bàsics en un percentatge d’un dígit en el rang de baix a mitjà. Es preveu que el flux d’efectiu lliure operatiu se situï entre els 300 i els 700 milions d’euros, amb una rendibilitat del capital empleat entre el 8% i el 13%. Les previsions d’ebitda per a l’any fiscal se situen entre els 1.500 i els 2.000 milions d’euros, amb un ebitda en el segon trimestre aproximadament al nivell del primer trimestre de 2019.

Les iniciatives estratègiques progressen

Les iniciatives estratègiques per a avançar en la digitalització i la innovació van progressar durant el primer trimestre. La nova plataforma B2B de comerç digital Asellion es va llançar amb èxit a finals de març, permetent als clients de Covestro realitzar comandes en línia en qualsevol moment amb tan sols uns clics a través de l’enllaç covestro.asellion.com.

A més, Covestro va iniciar una aliança amb l’empresa estatunidenca de biotecnologia Genomàtica per a investigar i desenvolupar materials d’alt rendiment procedents de matèries primeres renovables. Aquesta col·laboració té com a objectiu reduir l’ús de recursos d’origen fòssil com el petroli cru mitjançant l’ús de matèries primeres sostenibles.

Creixement de vendes en el segment de revestiments, adhesius i substàncies especials

Els volums bàsics del segment dels poliuretans es van mantenir en gran manera estables (–0,2%) en el primer trimestre de 2019. Les vendes en aquest segment van disminuir un 24,3% fins a arribar als 1.476 milions d’euros a causa de preus de venda més baixos. Les tres regions van comptabilitzar menors vendes. L’ebitda va caure fins als 157 milions d’euros (–75,4%) com a resultat de menors marges.

A causa de la reducció de la demanda per part de la indústria automotriu, els volums bàsics en el segment de policarbonats van disminuir un 6,3%. Les vendes en aquest àmbit van caure un 16,7% fins als 860 milions d’euros, degut també al decreixement en els preus de venda. La caiguda dels marges i els preus estables de les matèries primeres van comportar una reducció de l’ebitda fins als 155 milions d’euros (–48,8%).

Els volums bàsics del segment de revestiments, adhesius i productes especials pràcticament no van experimentar variacions en comparació amb el trimestre de l’any anterior (–0,1%). Les vendes en aquest segment van augmentar un 5,9% fins als 627 milions d’euros, impulsades per la pujada dels preus faig una mitjana de venda, volums lleugerament més alts i fluctuacions del tipus de canvi. Impulsat per majors volums de vendes i marges, l’ebitda va augmentar un 7,4% fins als 146 milions d’euros.