.

La planta de Covestro a Tarragona. Foto: Cedida

La planta de Covestro a Tarragona. Foto: Cedida

El tercer trimestre de 2023 de Covestro s’ha caracteritzat per un entorn de mercat sistemàticament difícil amb nivells de demanda baixos continuats en totes les regions. Les vendes del Grup Covestro han caigut un 22,7%, fins als 3600 milions d’euros (any anterior: 4600 milions d’euros), fonamentalment com a resultat dels menors preus de venda i d’una lleugera reducció dels volums venuts. D’altra banda, l’EBITDA del Grup ha decrescut un 8,3% fins als 277 milions d’euros (302 milions d’euros l’any anterior). A més de les fluctuacions dels tipus de canvi, aquest descens s’ha degut, entre altres factors, a la caiguda dels volums venuts resultant de la menor demanda. En contraposició, el creixement dels marges ha tingut un efecte beneficiós sobre l’EBITDA, ja que la caiguda del nivell dels preus de venda ha estat compensada, amb escreix, per la baixada dels preus de l’energia i les matèries primeres, en comparació amb els elevats preus d’aquestes matèries durant el trimestre anterior. També ha tingut un efecte positiu la reducció de despeses administratives i de venda, així com la caiguda dels costos fixos dels productes, gràcies al sòlid enfocament del Grup en l’eficiència. En el tercer trimestre els ingressos nets han estat de 31 milions d’euros (12 milions d’euros l’any anterior) i el flux d’efectiu lliure operatiu (FOCF) ha augmentat fins als 308 milions d’euros ( 33 milions d’euros l’any anterior).

“Una vegada més, no s’ha registrat una significativa recuperació de l’activitat econòmica durant el tercer trimestre, en un context de gran feblesa continuada de la demanda global”, ha apuntat Markus Steilemann, CEO de Covestro. “En resposta, Covestro està reforçant el seu compromís amb la creació del marc adequat: operem de manera eficient i tenint molt presents els costos. També estem invertint en l’expansió global de les nostres capacitats amb ajuda de tecnologies innovadores. Continuem orientant-nos constantment cap a l’economia circular, i ampliem les bases per a un creixement sostenible”.

Previsions per a 2023 ajustades a l’extrem inferior dels rangs

Covestro ha ajustat les previsions publicades l’abril passat a l’extrem inferior dels intervals donats, d’acord amb les afirmacions recollides en l’informe del primer semestre, difós a l’agost de 2023. El Grup anticipa ara un EBITDA d’entorn de 1100 milions d’euros, i un flux d’efectiu lliure operatiu d’entre 0 i 200 milions d’euros. Covestro estima, a més, un FREC per sobre del CMPC, d’entorn de -6,0 punts percentuals. Es preveu que les emissions de GEI de la companyia, mesures com a equivalents de CO₂, continuïn situant-se entre 4,2 i 4,8 milions de tones mètriques.

Covestro opera en un entorn desafiador, marcat per la feblesa de l’activitat econòmica, una baixa demanda, i la perspectiva d’una deterioració addicional de les indústries bàsiques, amb l’excepció del sector automobilístic”, assenyala Christian Baier, CFO de Covestro. “Per consegüent, hem ajustat les nostres previsions a l’extrem inferior dels rangs donats. Al mateix temps, el Grup compta amb una base molt sòlida, apuntalada per la seva presència global i un sòlid balanç. En aquest sentit, estic molt interessat a continuar impulsant la transformació de Covestro”.

Christian Baier va prendre possessió del càrrec com a director financer de Covestro a principis d’octubre de 2023, succeint a Thomas Toepfer, que va deixar l’empresa el 31 d’agost del mateix any. Des de llavors, Baier és responsable de les àrees de comptabilitat, control, finances i assegurances, tecnologia de la informació i digitalització, relacions amb els inversors, àrea jurídica, propietat intel·lectual i compliment, desenvolupament de la cartera i impostos. També és responsable de temes específics relacionats amb els Estats Units i la Xina.

A més, el Consell d’Administració ha decidit posar fi al programa de recompra d’accions en curs restant abans del que es preveu, el 26 d’octubre de 2023. Aquesta decisió s’ha pres a causa de la situació general actual i al temps limitat que queda fins al final del programa, el pròxim 28 de febrer de 2024, així com de l’autorització de l’Assemblea General Annual, que expira l’11 d’abril de 2024. Com a tal, es van executar 199 milions d’euros de la recompra d’accions dels 500 milions d’euros previstos. Covestro va recomprar 4,7 milions d’accions a un preu mitjà de 42,50 euros per acció i planeja buscar una renovació de l’autorització durant l’Assemblea General Anual de 2024 per a continuar amb la recompra d’accions en el futur.

Inversió en un futur sostenible i circular

Per a fer realitat la seva visió de convertir-se en una empresa completament circular, Covestro s’ha compromès a desenvolupar productes i solucions que contribueixin a un món sostenible i respectuós per al medi ambient. Un exemple en aquest sentit és la nova planta d’elastòmers que el Grup va posar en marxa en el seu centre de Shanghái, a la Xina, el mes d’agost passat. Aquesta nova instal·lació forma part d’una sèrie d’inversions en el negoci d’elastòmers d’alt rendiment realitzades per l’empresa a tot el món en els últims anys. Els sistemes d’elastòmers de poliuretà produïts en aquesta planta s’utilitzen, entre altres coses, per a aplicacions en el camp de les energies renovables, com la fabricació de panells fotovoltaics. A més, estan formats en part per matèries primeres alternatives, per la qual cosa contribueixen a un futur més sostenible de dues formes.

L’ús de matèries primeres alternatives és una de les pedres angulars dels esforços del Grup per ser una organització totalment circular. En aquest sentit, Covestro també s’ha compromès a integrar en grau més alt les seves estratègies de finançament i sostenibilitat. En aquest context, el Grup va emetre un bo verd per primera vegada al novembre de 2022, una iniciativa que ja ha tingut un impacte positiu: en el primer any, d’un total de sis, els fons recaptats s’han dedicat ja completament a projectes i despeses sostenibles. Al voltant del 34% dels ingressos resultants es van utilitzar, per exemple, per a expandir matèries primeres alternatives, la qual cosa s’ha traduït en una reducció de 250 kt equivalents de CO₂.

Un altre punt important en el camí cap a una economia circular és el reciclatge de plàstics usats. Covestro també ha continuat avançant en aquest àmbit, com demostra el desenvolupament d’un procés innovador per al reciclatge químic de policarbonats, una fita important anunciada l’agost passat. El Grup està iniciant ara la implementació tècnica del reciclatge químic a escala pilot en el seu centre de *Leverkusen, a Alemanya, i invertirà milions d’euros en aquesta iniciativa al llarg dels pròxims anys.

La feblesa econòmica pes sobre tots dos segments; els menors costos fixos tenen un impacte positiu

El nivell dels preus de venda i els volums venuts de tots dos segments del Grup van registrar una caiguda en el tercer trimestre, especialment a la regió EMLA. No obstant això, el sòlid enfocament del Grup en l’eficiència com a part de la implementació de la seva estratègia “Futur sostenible” ha tingut un impacte positiu. En el tercer trimestre, els costos fixos van tornar a reduir-se en la meitat superior del rang de dos dígits en milions d’euros, enfront de l’any anterior. Per al conjunt de l’any, Covestro espera costos fixos més baixos en la meitat del rang de tres dígits en milions d’euros enfront del mateix període de l’any anterior.

Les vendes en el segment “Performance Materials” van caure un 26,7% fins als 1.700 milions d’euros (2.300 milions d’euros l’any anterior) en el tercer trimestre de 2023, com a conseqüència, en particular, de l’acusada caiguda dels preus mitjans de venda. L’EBITDA del segment va augmentar un 60,4% en termes interanuals fins als 85 milions d’euros (53 milions d’euros l’any anterior), degut, principalment, als majors marges i als menors costos fixos. Per part seva, el flux d’efectiu lliure operatiu es va elevar a 317 milions d’euros (93 milions d’euros l’any anterior).

El segment “Solucions i especialitats” va registrar una caiguda del 17,6% en les seves vendes fins als 1.800 milions d’euros en el primer trimestre de 2023 (2.200 milions d’euros l’any anterior), evolució que es va deure principalment a la caiguda dels preus mitjans de venda com a resultat de la feblesa de la demanda mundial, les fluctuacions dels tipus de canvi, i una caiguda dels volums venuts. L’EBITDA del segment va caure un 12,1% en termes interanuals fins als 246 milions d’euros (280 milions d’euros l’any anterior), però ha mostrat un creixement ferm i seqüencial des del quart trimestre de 2022. El flux de caixa operatiu lliure del segment va millorar fins als 185 milions d’euros (65 milions d’euros l’any anterior).

Els resultats dels primers nou mesos de 2023 se situen per sota dels de l’any anterior i es registra un augment significatiu del FOCF

Les vendes del Grup corresponents als nou primers mesos de l’any van caure un 21,2% fins als 11.000 milions d’euros (14.000 milions d’euros l’any anterior). La feblesa de l’activitat econòmica i una baixa demanda global al llarg de l’any s’han traduït en un menor nivell mitjà dels preus de venda i en menors volums venuts en general. L’EBITDA de Covestro en els primers nou mesos de 2023 va caure un 42,7% fins als 948 milions d’euros (1.700 milions d’euros l’any anterior) i els ingressos nets van caure fins als -11 milions d’euros. No obstant això, el FOCF va augmentar fins als 159 milions d’euros (-412 milions d’euros en comparació amb l’any anterior), degut en particular als majors fluxos d’efectiu associats a les activitats operatives. La reducció de l’efectiu lligat al capital circulant, com a conseqüència principalment del desenvolupament d’inventaris i els menors pagaments per impostos sobre ingressos, van compensar amb escreix la caiguda de l’EBITDA.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */