.

La Mesa del Parlament durant la declaració. Foto: Cedida

El Parlament ha fet aquesta tarda una declaració institucional amb què dona suport a les treballadores que se sumin a la vaga de demà i als actes, les manifestacions i les aturades que es convoquin amb motiu del Dia Internacional de les Dones. La declaració, signada per tots els grups, l’ha llegida al Ple el secretari segon, David Pérez.

Amb la declaració el Parlament manifesta el seu compromís amb la lluita contra la discriminació i amb l’assoliment de la igualtat real entre dones i homes, i es compromet a impulsar polítiques i actuacions transversals per combatre les desigualtats i la discriminació, a eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes, a lluitar contra el tràfic d’éssers humans i a garantir a les dones l’exercici dels seus drets.

La declaració diu textualment :

“El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, que se celebra el 8 de març, manifesta la seva total implicació i el seu compromís en la lluita per combatre qualsevol forma de discriminació i iniquitat, i per aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

“Els drets fonamentals de les dones han d’estar garantits i no sols han d’ésser reconeguts legalment, sinó que han d’ésser efectivament exercits en tots els àmbits de la vida: polític, econòmic, social, cultural, educatiu, científic i laboral. Tanmateix, a la pràctica, avui això encara no és així. Les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes i persisteixen en la societat desigualtats i discriminacions de tota mena que fan que les dones, entre altres col·lectius, siguin el rostre invisibilitzat de la pobresa.

“Per aquest motiu, és imprescindible, urgent i absolutament necessari que tothom, ciutadans i institucions, es comprometi i s’impliqui en l’objectiu d’erradicar les desigualtats patriarcals i la discriminació contra les dones i les nenes a tot el món, i en l’objectiu d’aconseguir la igualtat efectiva apoderant-les arreu.

“El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar polítiques i actuacions transversals destinades a combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i la discriminació fins a erradicar-les, a eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes, a lluitar contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats sexuals, a garantir que totes les dones puguin exercir plenament llurs drets com a ciutadanes, a assegurar la igualtat d’oportunitats educatives, laborals, econòmiques i personals, i a garantir la participació social plena i efectiva de les dones i l’accés universal a la salut sexual i reproductiva.

“El Parlament de Catalunya dona suport a les treballadores que se sumin a la vaga general feminista i a les reivindicacions, els actes, les manifestacions i les aturades inherents al dret de vaga que es convoquin amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, alhora que fa un reconeixement a totes les dones de les generacions precedents que han lluitat per la igualtat entre homes i dones, i també als moviments feministes i llurs aportacions.”