.

Imatge dels treballs que s'hi estan fent

Imatge dels treballs que s’hi estan fent

El tram de les carreteres T-210 i T-211 que dóna accés i travessa la Pobla de Montornès millorarà la seguretat tant per al trànsit rodat com per als vianants. Les obres projectades i finançades per la Diputació, amb un cost de 272.880 euros, han començat aquesta setmana i tenen una durada prevista de 4 mesos.

Els treballs consisteixen en l’arranjament i renovació de les voreres, la instal·lació de semàfors en dues cruïlles i la col·locació de tres reductors de velocitat.

A la sortida de la població es construirà un carril bici de 400 metres de llargada pel costat esquerre de la carretera per tal de donar continuïtat a l’existent que arriba actualment fins la urbanització del Castell de Montornès. En aquest tram també es millorarà el traçat d’un revolt força tancat. L’objectiu és ordenar el trànsit i millorar la seguretat per al trànsit i per als vianants.

El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona és el responsable de la redacció del projecte i la direcció de les obres, que realitza l’empresa Tecnologia de Firmes S.A.