.

Imatge dels treballs que s'estan executant a la Via Roma

Imatge dels treballs que s’estan executant a la Via Roma

Salou disposa d’una extensa xarxa viària urbana que es va malmetent amb el pas del temps i de l’ús i que precisa de continuades actuacions de manteniment de les voreres consistents amb la renovació total del seu paviment o bé de la reparació puntual de clots, substitució de panots defectuosos o trencats i adequació de vorades.

Aquesta darrera setmana s’han iniciat els treballs de millora de la vorera sud de la Via Roma en el tram comprès entre la Plaça Francesc Macià i el C/ Tarragona on no hi ha altra solució que la de procedir a la total renovació del seu paviment.

Els treballs, a més, també afectaran els dos carrils de circulació que es reduiran ja que la nova vorada s’ampliarà i es milloraran les condicions d’accessibilitat d’aquest tram. El vial quedarà amb dos carrils de circulació de 3.50 m d’amplada, una franja d’aparcament de 2,00 m i la resta, aproximadament 2,55 m de la nova vorera.

El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres, ascendeix a 59.815,13 € i tenen un termini màxim de tres mesos de duració.

Asfaltat de la zona

Un cop es finalitzin aquests treballs es procedirà a la renovació del paviment de la calçada de la plaça Francesc Macià i de la Via roma, ja que aquests s’han anat deteriorant al llarg dels anys i es procedirà- amb aquestes obres- a la renovació de la capa de trànsit. Les darreres actuacions en aquest àmbit es van dur a terme amb motiu de l’ordenació de la plaça, construcció de la font ornamental i la urbanització d’aquest sector, ja fa més de 15 anys.

La reparació comprendrà el tram que va des de la Plaça Francesc Macià i del tram de Via roma entre aquesta plaça i l’autovia de Reus, dins del casc urbà de Salou. La superfície total d’aquesta actuació arriba als quasi 3.000 metres quadrats i tindrà un termini d’execució d’un mes a partir de l’adjudicació de les obres i comptarà amb un pressupost per contracte de 119.170€.