.

Ua imatge dels participants al curs

Ua imatge dels participants al curs

Una quinzena d’alumnes van iniciar la passada setmana un curs intensiu de tractament de residus a Constantí. Es tracta d’un dels cursos organitzat per l’Oficina Municipal de Treball i va adreçat tant a persones treballadores com a aturats.

El curs té una durada de trenta hores i finalitzarà el proper dia 4 d’’octubre.

Els objectius d’aquest curs són bàsicament adquirir els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’empresa, i mostrar a l’alumne diferents metodologies i tecnologies per gestionar, valoritzar i tractar el residus.

Els alumnes aprendran a reconèixer i descriure els efectes dels residus sobre el medi ambient., i a interpretar els paràmetres principals en la caracterització d’un residu, explicant les principals operacions bàsiques de tractament de residus.