.

El col·legi especial Sant Rafael

El col·legi especial Sant Rafael

Al llarg d’aquesta setmana s’incorporaran a l’activitat lectiva el gruix d’alumnes dels diferents centres educatius de la Diputació de Tarragona després d’un estiu que ha permès la renovació i millora d’alguns espais i instal·lacions. Més de 2.100 alumnes cursaran algun dels ensenyaments que ofereix la Diputació a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Aquest curs 2016-2017 comença amb més de 1.300 alumnes a les escoles de música i conservatoris i 260 alumnes als centres d’educació especial. Pel que fa a les escoles d’art, la matrícula encara és oberta i això farà que l’actual xifra d’alumnes, que es troba sobre els 560, pugui augmentar. A més, en el cas de l’educació artística, els diferents cursos monogràfics programats portaran més alumnat als centres.

Actuacions de millora, adequació i renovació d’espais

L’aturada de l’activitat lectiva durant l’estiu ha permès renovar, millorar i adequar els espais als diferents centres de la Diputació amb una inversió global de 290.000 euros.

A l’Escola i Conservatori de Música a Tarragona s’ha fet un altre accés d’emergència amb una nova escala interior i s’han adequat les instal·lacions a la normativa de seguretat contra incendis, a més de realitzar el pintat dels espais interiors. Aquest és l’únic centre, que abans d’iniciar les obres i donat el seu abast, ja va preveure l’inici de l’activitat lectiva habitual per a més endavant. Concretament, les classes a l’edifici del carrer Cavallers de Tarragona s’iniciaran el dia 3 d’octubre.

També al l’Escola i Conservatori de Música a Reus s’ha aprofitat l’estiu per a fer treballs, en aquest cas de manteniment de pintura i del terra. Finalment, al Conservatori a Tortosa s’han fet obres de millora del sistema de desguàs.

Al Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus destaquen, entre d’altres actuacions, l’arranjament de la zona de lleure, amb la substitució d’alguns elements i mobiliari, obres de millora de la seguretat i treballs d’adequació de la climatització i del sistema de desguàs. Al Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael, a Tarragona, s’ha fet una intervenció per millorar la seguretat de les tanques interiors del pati, i altres treballs d’adequació al parc infantil i a la tanca del centre, entre d’altres. Al Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi, a Tortosa, s’han renovat elements com finestres i part del terra i s’han adequat alguns espais.

Pel que fa a les escoles d’art, destaquen les actuacions al centre Tortosa amb l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis i la reordenació de diferents espais docents.