.

Una de les basses del projecte, a través de les quals s’infiltra aigua regenerada a l’aqüífer. Foto: Cedida

Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle integral de l’aigua al Baix Camp, ha presentat aquest dilluns els primers resultats del projecte LIFE REMAR per a la recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp, en una jornada que ha reunit a més d’una quarentena d’agents del sector, com l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, entre altres parts interesades en aquesta iniciativa pilot.

Durant la jornada, que ha estat encapçalada pel president del Consell d’Administració de Comaigua i alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, s’ha exposat per part dels socis que intervenen en el seu desenvolupament, el funcionament de la tecnologia a prova a l’estació depuradora d’aigües residuals de Cambrils, com a solució innovadora i sostenible que permet millorar la qualitat de l’aigua tractada, augmentar la disponibilitat d’aigua dolça i afavorir l’estat dels ecosistemes.


Altres notícies:


Els resultats preliminars presentats han estat els obtinguts de l’estudi de la geologia que, conjuntament amb altres mesures, formen la base del coneixement del comportament de l’aqüífer durant el funcionament del sistema de recàrrega i la caracterització inicial de contaminants emergents, microplàstics, comunitats bacterianes i gens resistents als antibiòtics. En concret, s’han explicat els resultats aconseguits dels mostrejos realitzats previs a la infiltració, per determinar les concentracions dels compostos, tant a l’aqüífer, com als diferents processos de l’EDAR. Finalment, també s’han presentat els resultats previs i evolucions dels compostos del cicle del nitrogen durant els períodes de recàrrega.

Més d’una quarentena d’agents del sector, com l’ACA o de Salut Pública de Catalunya, han conegut la prova pilot. Foto: Cedida

Cofinançat amb fons del programa LIFE de la Unió Europea, i liderat per Comaigua, amb la col·laboració dels socis del projecte, CSIC, UPC, CNRS i Mejoras Energéticas, el projecte LIFE REMAR està infiltrant actualment entre 200 i 400 metres cúbics al dia de l’efluent de l’EDAR de Cambrils, amb la previsió d’assolir els 146.000 metres cúbics a l’any.