.

.

TOTS 21

Recreació del bosc a l'actual emplaçament de la plaça del rellotge del sol. Foto: Cedida

Recreació del bosc a l’actual emplaçament de la plaça del rellotge del sol. Foto: Cedida

El Port de Tarragona ha presentat avui el projecte guanyador del Concurs d’Idees per a la transformació urbanística de l’entorn de les seus de l’APT en una zona de baixes emissions i mobilitat sostenible convocat al mes de febrer passat i que es va resoldre els passats dies 8 i 9 de maig, amb la deliberació del jurat i l’obertura pública del sobre del projecte guanyador, respectivament. El projecte guanyador ha estat el treball presentat sota el lema “Port Tarraco-Ciutat Verda al Mar” de l’equip MASMARISTANY ARQUITECTES SLP de Barcelona. La proposta es basa en una àmplia renaturalització de l’entorn de les seus de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), l’articulació dels usos socials al voltant de 3 places i una simplificació de la mobilitat rodada per donar pas a vianants i bicicletes, principalment. Un gran bosc, on actualment hi ha plaça del rellotge, actuarà de refugi climàtic i unes grans escalinates perforades en el dic de Llevant uniran el Moll de Costa i la Plaça de l’APT.

En la seva intervenció de benvinguda, el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha explicat la necessitat de posar tots els mitjans per descarbonitzar el Port i la Ciutat. En aquest cas, ha dit “creant un espai més sostenible de trobada entre la ciutat i el port, entre veïns i veïnes, destinat al lleure, a l’esport i a la natura”. Garreta ha explicat que aquest projecte es desenvoluparà en diverses fases en els propers anys, senyalant que les primeres actuacions podrien començar a finals d’aquest any mateix. L’objectiu, ha remarcat el president del Port, és aplicar un urbanisme que posi les persones, el seu benestar i la seva salut, en el centre de les decisions i del disseny i, al mateix temps contribuir a capturar CO2 per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic”.

La presidenta del jurat del concurs, Marina Berasategui, arquitecta especialitzada en direcció de projectes i gestió integral d’edificis, Màster en Ciutat i Urbanisme i professora associada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV, ha estat l’encarregada de fer la lectura del veredicte i la presentació del projecte guanyador. Posteriorment, un vídeo de 8 minuts i la intervenció de Sílvia Mas, arquitecta i representant de l’equip guanyador ha permès conèixer en detall el projecte de transformació de l’entorn de les seus de l’APT.

Usos socials en 3 places
La proposta guanyadora integra l’entorn de l’APT dins de l’Anella Verda formada pel passeig del Miracle, el Moll de la Costa, el moll dels Pescadors, el Francolí, l’avinguda Roma i la Rambla Nova, actuant com una ròtula entre aquests espais verds urbans.

Recreació de les escalinates a l’actual ubicació del mur del dic de Llevant. Foto: Cedida

Recreació de les escalinates a l’actual ubicació del mur del dic de Llevant. Foto: Cedida

El projecte es basa en la reestructuració d’aquest espai a través d’un sistema de tres places connectades entre si amb diferents elements singulars: la plaça APT o del Port, de connectors entre la ciutat, el Moll de Costa i la zona de les seus de l’Autoritat Portuària.

La plaça APT funciona com a hall o distribuïdor dels edificis de l’Autoritat Portuària, Stella Maris i Comandància Naval. Els recorreguts entre aquesta plaça i el parc del Port i la plaça APT preveuen l’ entrada a la zona d’ oficines, garantint l’ accés dels treballadors i visitants, dels vehicles d’ emergències i de subministraments als dos edificis.

L’equip guanyador proposa que aquesta plaça es pavimenti a tall de catifa amb formigó-peça ceràmica esquitxat d’escocells drenants amb arbres i es dissol al bosc del Parc del Port que l’envolta. Al mateix temps, és també el final del moll de la Costa, per la qual cosa es proposa obrir una Escalinata-grada a través del mur existent.

La plaça Reial o de les Escales Reials uneix la plaça APT amb la plaça dels Carros. L’equip d’arquitectes resol la mobilitat rodada de l’àmbit de projecte eliminant la rotonda existent i dóna continuïtat per a vianants al passeig marítim del Miracle amb el moll de la Costa. La plaça de les Escales Reials es planteja també amb paviments filtrants tipus llambordes i escocells amb arbres en agrupacions i en alineació.

Recreació de la renaturalització del Km 0 a proximitat del Port Esportiu. Foto: Cedida

Recreació de la renaturalització del Km 0 a proximitat del Port Esportiu. Foto: Cedida

Finalment, la plaça des Carros que, en aquest moments es troba fora del Domini Públic Portuari, pertany a la trama urbana i connecta el port i el passeig marítim amb la ciutat. L’equip guanyador proposa que aquesta connexió es faci a través d’una gran obertura que es crearia ampliant el pas sota vies subterrani existent. Això permet la ubicació d’ una gran escalirampa, a tall d’ extensió de les dues places, que deixa passar la llum i les visuals, fent aquest lloc més còmode en general i més segur des d’ una perspectiva de gènere.

Una àmplia renaturalització, el Parc del Port
La proposta guanyadora també fa un aposta decidida per la renaturalització. L’equip tècnic proposa crear a un paisatge heterogeni i biodivers. L’estratègia del verd, element significatiu del projecte, actua a diferents nivells. Es proposa concentrar el màxim nombre d’arbres possible, buscant una major densitat per configurar un bosc al parc del Port, on en aquest moments es troba la plaça del rellotge de sol, perquè actuï com a refugi climàtic. Es planteja estendre la vegetació, bé en agrupacions o en alineacions al llarg de passejos i places, proporcionant ombra en els espais per als vianants i recorreguts ciclables, millorant el confort climàtic en un escenari d’escalfament global.

El dic de llevant, de mur a passeig
El mur del dic de Llevant, fins ara una barrera, esdevé el nou element suport del projecte, a través del qual es produeixen les connexions de vianants i vehicles a través de la seva perforació en punts estratègics: el Passeig del Rellotge. El dic de Llevant passaria a ser un mur-obstacle a un passeig-eix vertebrador. Per una banda, la gran escalinata que connecta la plaça dels Carros i la plaça APT i que serveix al seu torn de grades o amfiteatre per a activitats a l’aire lliure. I per una altra, es proposa ubicar l’accés rodat i de bicicletes al vial del passeig del rellotge a través d’una rampa al 8% i l’entrada al pàrquing soterrat de l’APT (actualment “pàrquing dels Tendals”) a la mateixa cota.

Imatge de les guanyadors del concurs d'idees. Foto: Cedida

Imatge de les guanyadors del concurs d’idees, amb l’alcalde, Pau Ricomà, i el president del Port, Saül Garreta. Foto: Cedida

Mobilitat sostenible
Les bases del concurs d’idees també posava l’accent en la promoció d’una mobilitat sostenible en aquest entorn. L’equip guanyador, en el cas de la mobilitat rodada, aposta per la racionalització i simplificació, cedint part de l’ espai que ocupa ara per noves zones de parc. Opta per eliminar el vial que passa actualment per davant de les seus de l’APT i proposa una perforació estratègica del mur per deixar passar un carril bici que funcionarà alhora com a accés a l’aparcament soterrat i al futur passeig del Rellotge. Amb relació a la mobilitat activa, es potencia la seva difusió i expansió, afavorint la reapropiació de l’espai abans destinat al cotxe per part de vianants i bicicletes. La proposta genera un “loop ciclable” que connecta el Port amb els carrils bici ja existents i als de la ciutat.