.

.

TOTS 21


Autobusos davant del Mercat Municipal. Foto: Tarragona21

Autobusos davant del Mercat Municipal. Foto: Tarragona21

El Grup Municipal de CiU a Tarragona presentarà, el pròxim ple del dia 17 de juliol, una moció per reclamar que el bitllet de l’autobús municipal sigui gratuït per a les persones amb discapacitat psíquica. Concretament, la moció sol·licita a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) a aprovar l’obtenció de la targeta bonificada de transport urbà de Tarragona a totes aquelles persones empadronades a Tarragona i amb un grau de discapacitat psíquica entre el 33% i el 65% que estiguin vinculades a un projecte Rehabilitador per l’Ocupació (Servei de Teràpia Ocupacional) o Inserció Laboral (Servei Prelaboral o Centre Especial de Treball) siguin o no siguin pensionistes.

“La majoria dels treballadors discapacitats dels Centres Especials de Treball de Tarragona reben el Salari Mínim Interprofessional i fan una desena de viatges setmanals amb l’autobús municipal per desplaçar-se al seu lloc de feina, fet que representa un cost important pel seu nivell d’ingressos”, manifesta la regidora del Grup Municipal de CiU, Cristina Guzmán, que lamenta que actualment, per poder obtenir la targeta bonificada de transport urbà de Tarragona s’exigeixi ser pensionista i acreditar un grau de discapacitat del 65% o més. “La majoria dels treballadors dels Centres Especials de Treball tenen un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%”, recorda la regidora del Grup Municipal de CiU.

Guzmán assenyala que a Tarragona existeixen tres Centres Especials de Treball, els participants dels quals realitzen, entre altres, tasques relacionades amb jardineria, poda i treballs forestals que tenen lloc en nombroses zones verdes de la nostra ciutat. “Són entitats que tenen l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades de malaltia mental i una de les seves finalitats principals és la inserció social i laboral d’aquest col·lectiu”, manifesta la regidora del Grup Municipal de CiU.

La moció del Grup Municipal de CiU també sol·licita que puguin obtenir la targeta bonificada de transport urbà de Tarragona totes les persones empadronades a la ciutat amb un grau de discapacitat psíquica del 65% o més siguin o no siguin pensionistes. “Actualment, si no reben cap pensió, no tenen dret a aquesta bonificació”, assenyala Guzmán.

Finalment, el text demana al Consell d’Administració de l’EMT que faci efectius aquests acords en el transcurs d’aquest 2015 o bé durant el primer trimestre de l’any 2016.