.

El portaveu de CiU i exalcalde, Xavier Armengol

El portaveu de CiU i exalcalde, Xavier Armengol

El grup municipal de CiU a Vilallonga del Camp ha acusat l’alcalde, el republicà Ignasi Valera, de dir “mentir”, buscar l’afany de protagonisme i dir “mitges veritats” al respecte de la polèmica del pagament del servei de la brossa. L’alcalde actual havia acusat CiU, ara a l’oposició, de tenir un deute de més de 200.000 euros amb el Consell Comarcal del Tarragonès per la prestació d’aquest servei i haver-ho derivat amb el pagament d’uns deutes que la Generalitat tenia amb el consistori, una operació que al final el Consell Comarcal no hauria reconegut i finalment el nou consistori ha hagut de fer front als deutes.

CiU afirma que Valera “està magnificant i traient fora de context el deute de la brossa del municipi”. Aquest problema “ve de lluny, de la legislatura 2004-2007, aleshores governat pel tripartit, moment en què es van instal·lar els contenidors soterrats i s’incorporà aquesta amortització a la factura de les escombraries”.

CiU acusa l’alcalde d’haver creat “un muntatge mediàtic a respecte del pagament de la brossa afirmant que
l’any 2011, és a dir, a l’inici de la legislatura que es posa en qüestió, “després dels mesos d’alcaldia del Sr. Valera, el deute en aquest concepte era de 516.614,93€. D’aquestes dades ja se’n va informar al butlletí municipal de març de 2014”.

Durant la legislatura 2011-2015, “rebaixem, segons dades de la memòria del Consell Comarcal fins a 246.902,61€, a 31 de desembre de 2014”. Per tant, i abans de plantejar cap de les compensacions que es posen en crítica ara, “el deute en aquest concepte al Consell Comarcal en la darrera legislatura va reduir-se fins un 47,8% de la xifra que ens vam trobar al 2011”. En aquest sentit, assegura CiU, durant aquests anys, “no només s’han pagat les mensualitats corresponent a aquests quatre anys, sinó que a més s’ha disminuït en 269.712,32€ el deute inicial generat durant l’alcaldia del Sr. Valera”.

Des del 2004, les compensacions en el pagament d’aquest deute, per diferents conceptes fetes pel Consell Comarcal (certificacions de PUOIS, cànon FORM, etc..), “han estat habituals”. En finalitzar el 2014, la Generalitat de Catalunya devia al municipi de Vilallonga aproximadament 400.000€., segons CiU. Durant l’exercici 2014, “el municipi
només va cobrar d’aquest deute 8.465,41€”. Per aquest motiu, “vam demanar a la Generalitat la possibilitat de cedir els drets de cobrar referents als Fons de Cooperació Local dels anys 2012, 2013 i part del 2014 al Consell Comarcal per compensar el deute pendent encara d’escombraries, fet que la Generalitat va autoritzar el 23 de desembre de 2014, l’escrit està registrat degudament a l’Ajuntament”.

Amb aquest procediment, “el deute de l’Ajuntament de Vilallonga amb el Consell Comarcal en aquest concepte pràcticament desapareixia”. Els serveis d’Intervenció de l’Ajuntament “ho van trobar conforme”. En aquest moment, és quan es signa el Decret d’alcaldia per tal de tancar el procediment “i que havia estat avalat per la Intervenció i s’incorporen les dades per fer el tancament del 2014 amb aquesta compensació”.

CiU acompanya el comunicat de premsa de denúncia amb annexos on figuren documents oficials per ratificar el seu argumentari.

El deute actual

El deute actual (gener 2016) “ha augmentat en aquest mesos del nou govern fins a 383.369,53€” (al desembre de 2014 era de 246.902,61€). “Per tant -subratlla CiU-, en aquest darrers mesos s’han deixat de pagar pel govern de l’alcalde Valera 136.466,92€. Un 35,6% del deute històric total i viu al Consell Comarcal correspon a aquest nou Govern”.

“Quan ara es reconeix per l’equip de govern el deute amb el Consell Comarcal, el primer que es fa, també amb procediment que explicàvem (partides del PUOIS 2011, retorn de cànon FORM del 2013 i 2014, etc)
s’endossen al Consell Comarcal 66.398,74€ de compensació, i en conseqüència, el deute baixa automàticament de 383.369,53 a 316.970,79€.”.

CiU destaca que “sempre hem volgut, amb la nostra acció de govern, millorar el benestar de les persones de Vilallonga i ho hem acompanyat amb una incontestable capacitat i rigorositat en la gestió econòmica. La línia del govern actual, especialment del Sr. Valera, és intentar generar dubtes sobre la mateixa, i amb aquesta finalitat no es dubta en manipular totes les dades que siguin necessàries i mentir repetidament, lamentem profundament que el tarannà del actual equip de govern sigui aquest, el de l’amiguisme i el de les veritats a mitges”.

La contundent crítica continua: “No entenem tota la repercussió mediàtica d’aquest assumpte, perquè en el
fons, tal com hem volgut aclarir, no deixa de ser simplement una diferència de parer sobre apunts comptables.
Volem entendre que és el moment per ell de sortir a la tele i als diaris, potser fruit del seu neguit ambiciós ara que es mouen nomenaments polítics a l’òrbita del seu partit, per tant, ho veiem més un intent de promoció
personal que un esforç per treballar pel nostre poble”.