.

El programa preveu contractar 25 joves en empreses de la província de Tarragona.

El programa preveu contractar 25 joves en empreses de la província de Tarragona.

La Confederació Empresarial ha obert un procés de preselecció per tal de trobar un lloc de treball a diversos treballadors a través del programa ‘Fem ocupació per a joves’. L’objectiu és aconseguir un lloc de feina per 25 joves de menys de 30 anys. Segons dades de principis de 2014, gairebé la meitat de treballadors de menys de 30 anys, estan en situació d’atur o tenen seriosos problemes per trobar un lloc de treball. La falta de formació i la saturació del mercat de treball no ajuda a facilitar als més joves l’accés al món laboral i aquest col·lectiu, juntament amb el dels treballadors de més de 45 anys, és un dels més castigats pels estralls de la crisi econòmica.

Conscient d’aquesta situació, la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), impulsa la campanya ‘Fem ocupació per a joves’, una iniciativa que té per objectiu que aquest sector de la població pugui accedir a llocs de treball adaptats a les seves necessitats i nivell d’estudis i, sobretot, donar una primera oportunitat d’inserir-se al mercat laboral a aquelles persones que encara no n’han tingut l’oportunitat. La confederació empresarial és l’encarregada de contactar amb empreses que demandin aquest perfil, un cop s’hagin recollit els currículums de les persones que compleixin aquest perfil.

El programa preveu contractar 25 joves en empreses de la província de Tarragona i donar-los la formació específica del lloc de treball. Els beneficiaris havien de ser joves entre 18 i 30 anys, amb formació d’ESO o Batxillerat. Els perfils professionals que cobriran els seleccionats són els de netejador/a en edificis locals i peó de neteja viària.

L’objectiu és que durant un període de sis mesos, els treballadors que superin el procés de selecció treballin un període de 20 hores setmanals a l’empresa i duguin a terme un curs de formació de 210 hores, que els permetrà obtenir un certificat de professionalitat de neteja en espais oberts i instal·lacions industrials.

Ara mateix la campanya es troba en fase de preselecció de CV. La CEPTA s’encarregarà de tramitar totes les sol·licituds que arribin a través de l’adreça ocupacio@cepta.es