.

Berasategui, regidora d’Urbanisme, afirma que l’acord ha de culminar amb la millora de la connectivitat del barri. Foto: Arxiu

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 17 de maig, iniciar la tramitació d’una nova modificació urbanística per donar continuïtat al procés de regeneració urbana del barri del Carme. En concret, el plenari ha aprovat de manera inicial la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus, en l’àmbit de les àrees del Barri del Carme: PAU 5, PAU 11 i illa definida pels carrers Louis Braïlle, Sant Gaietà, Vapor Vell i Gornals.

Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme, afirma que “l’acord ha de culminar amb la millora de la connectivitat del barri del Carme, la creació d’una nova plaça i la construcció d’habitatge de protecció pública; i se suma a la modificació urbanística en marxa fruit del conveni signat entre l’Ajuntament, l’Incasòl i el CatSalut, per fer realitat el projecte de regeneració urbana, dotació d’habitatge protegit i construcció d’un aparcament públic i d’un Centre d’Atenció Primària al barri.”

Passatge entre els carrers de Sant Jaume i del Vent

El procés de regeneració urbana al barri del Carme preveu millorar la connectivitat amb un passatge que ha de comunicar el carrer del Vent amb el nou conjunt urbà al voltant de la plaça del Bisbe Grau. L’acord de ple facilita l’impuls de la modificació urbanística, redueix les afeccions sobre el teixit construït, minimitza les expropiacions i enderrocs, a l’hora que permet obrir i eixamplar el passatge previst; i manté els destí de les noves edificacions per habitatges de protecció pública.


Altres notícies:


El passatge previst entre els carrers de Sant Jaume i del Vent amplia la seva secció de 5m a 10,5m en el punt més estret. Serà una escletxa de llum en un teixit urbà molt dens i de carrers estrets; i facilitarà la continuïtat entre el carrer de l’Àguila i el carrer de la Closa de Freixa. Millorar la connectivitat i generar nou espais públics afavorirà la relació dels habitants del barri.

Nova plaça entre els carrers de Güell i Mercader i de Gornals

La modificació del pla general aprovar afecta també l’illa definida pels carrers de Louis Braïlle, de Sant Gaietà, de Vapor Vell i de Gornals. El planejament vigent defineix l’illa com d’espais lliures. La modificació recull la voluntat dels escrits presentats per l’associació de veïns del barri, sol·licitant el manteniment dels edificis i els habitatges existents.

L’espai lliure es reubica. L’acord de Ple proposa situar-lo en una posició més cèntrica del barri, a la cantonada dels carrers de Güell Mercader i de Gornals, delimitada per la prolongació del carrers de Sant Gaietà i la nova edificació prevista. El nou espai lliure té forma rectangular i una superfície superior a la prevista inicialment, i es projecta com una plaça que faciliti la relació dels veïns i la cohesió social.

La nova edificació es proposa al sud i a l’est de la nova plaça, donat una nova façana construïda a aquesta. Per promoure la cohesió social, la misticitat i la barreja d’usos: es proposen habitatges de protecció pública en el nou edifici en la façana est del carrer de Sant Gaietà, i habitatges lliures o altres usos permesos, en la façana sud de la nova plaça.