.

.

TOTS 21

La Policia Local de Torredembarra, en el marc de les actuacions de control i vigilància del trànsit coordinades amb el Servei Català de Trànsit, durà a terme entre el dies 13 i 19 de juliol, una campanya intensiva de control i vigilància de motocicletes.

La campanya inclourà el control de ciclomotors, sobre els quals també s’incrementarà la vigilància atès que tant el ciclomotor com la motocicleta són vehicles amb coincidències tant en les seves problemàtiques com en les mesures que es puguin adoptar.

En el decurs dels controls policials, a més de la comprovació de la disponibilitat dels documents corresponents que habilitin la circulació dels vehicles i la conducció dels seus usuaris, es prestarà atenció especial al correcte ús i col·locació del casc, les condicions tècniques de les motos i ciclomotors, així com la realització de la pràctica de les proves legalment establertes per a la detecció de la conducció sota la influència de l’alcohol, drogues tòxiques o estupefaents.

El regidor de Governació, José García, ha volgut destacar la importància d’aquesta tipologia de campanyes per a la seguretat viària i per a conscienciar els conductors de la necessitat d’adquirir bons hàbits en la conducció.