.

.

TOTS 21

Del 9 al 15 de maig, la Policia Local de Torredembarra realitza una campanya d’àmbit territorial català orientada a l’ús dels dispositius de seguretat passiva. Aquesta campanya institucional en coordinació amb la resta de policies locals de Catalunya, Mossos d’Esquadra de Trànsit i el Servei Català del Trànsit, consistirà en el control exhaustiu de la utilització del casc.

La Policia Local de Torredembarra denunciarà la no utilització del casc homologat com a element de seguretat passiva en l’ús de la motocicleta i de ciclomotors. Es recorda l’obligatorietat d’immobilitzar el vehicle sempre que no s’utilitzi el casc homologat. Els agents de l’autoritat en funcions de vigilància i control de trànsit controlaran aquesta obligació i en denunciaran l’incompliment. Cal recordar que el conductor també és el responsable de la infracció en el cas que l’incompliment sigui de l’acompanyant.